Участниците в Отворен град разказват личните си истории от Варуша Юг

Част от участниците в проект „Отворен град“ (Open city) се срещат с режисьорката Неда Соколовска и нейния екип от актьори от Студио за документален театър Vox Populi. Артистите са във Велико Търново, за да сътворят театрален спектакъл из живописните улица на квартал Варуша Юг. Vox Populi и ТаМ създават първата по рода си туристическа обиколка с добавена стойност.

ТАМ ТУР Варуша Юг е представление, което събира лични истории на жители на квартала. Думите им се записани, а актьорите ги пресъдават на живо пред публика, без каквито и да е лингвистични промени. Спектакълът се основава на сериозно теренно проучване. екипът разговоря с хора от старата част на града, разхожда се из лабиринтите на търновските улици и избира местата, които да послужат на естествени декори.

Част от историите, разказани в ТАМ ТУР принадлежат на хората от Отворен град! Благодарим ви за споделянето!

Посещение в музеите във Варуша Юг

Участниците в проект „Отворен град“ посетиха няколко музея във Варуша Юг като част от задълбоченото проучване на квартала. Освен че се запознаха с експонатите в музеите, те разговоряха с домакините за възможностите за общностно ползване на музейните пространства, както и за нуждите от популяиризиране на обектите и свързването им с други части на града.

Групата посети Археологическия музей, Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и Сарафкината къща.

Изказваме благодарност за подкрепата от страна на Регионалния исторически музей Велико Търново, което ни предостави свободен достъп до музейните обекти!

Трета среща по проект „Отворен град“

В третата среща на участниците в проект „Отворен град“ (Open city) се представи споделена карта, която показва събраната от групите информация за различните обекти в квартал Варуша Юг. Участниците обсъдиха как да използват данните и дали картата да бъде публична. Групата предпочете информацията да се използва за работни цели.

Разпалена дискусия предизвика темата за следващите стъпки в общностната инициатива за обживяване на квартала. Обсъди се и дали името Варуша юг отразява най-добре същността на квартала.

Всички участници разпознаха, че е дошъл етапът за конкретни действия, подкрепени от експерти в съответната област.

Втора среща на участниците в Отворен град

В края на април се проведе и втората среща между всички участници в проект „Отворен град“ (Open city). Фокусът на срещата падна върху това, какво е мапинг/картографиране и как да приложим метода на практика.

Като общностен проект, който не претендира за научна представителност, участниците се разделиха на три групи и се разходиха в различни части на квартала, за да идентифицират ключови места. Целта на обиколката беше да се отбележат пространства, които имат потенциал да привличат посетители; сгради, които могат да се превърнат в ателиета, споделени пространства, учебни центрове и т.н.; да се преосмисли начина на ползване на площадите и т.н.

На базата на тези карта, участниците продължава индивидуално или групово да проучват местата, да търсят лични истории в разговори с местните, както и в архивните документи.

Първа среща на участниците в Отворен град

Първата среща на участниците в проект „Отворен град“ (Open city) послужи за опознаване, но и като креативно пространство, в което заедно да мечтаем в какъв квартал искаме да се превърне Варуша Юг.

Участниците определиха своите силни страни и споделиха уменията, с които могат да допринесат за осъществяването на споделените идеи.

Разделени по интереси, участниците работиха в следните тематични групи:

  • Бизнес и занаяти
  • История и общност
  • Архитектура и публична среда
  • Изкуство и среда
  • Развлекателни места и събития

Ето и някои от резутлатите:

Кои са любимите места във Варуша Юг на участниците в Отворен град?

Във формуляра за кандидатстване за участие в проекта „Отворен град“ (Open city) попитахме „Кое е любимото ви място във Варуша Юг?“

Представяме ви отговорите под формата на wordle графика. Колкото по-голям е шрифтът на една дума, толкова по-често се е срещала в отговорите на участниците.

А на вас кое е любимото ви място във Варуша Юг?

40 души с желание се включват в Отворен град

Повече от 40 души се отзоваха на отворената покана за артисти и социални иноватори по проект „Отворен град“. Фокусът върху квартал Варуша Юг привлече както хората, които живеят и работят в района, така и търновци, които обичат старата част на града. Не малко бяха и чужденците, които проявиха интерес да се включат в инициативата.

На 18 февруари се проведе и първата среща с участниците. Галин Попов и Деница Милушева от ТАМ представиха проекта „Отворен град“ (Open city) и разказаха за предстоящия общностен процес.

Участниците получиха отговор и на въпросите, които бяха поставили във формуляра за кандидатстване.

Отворена покана за артисти и социални иноватори

Какво е Отворен град?

Отворен град (Open city) е проект, който събира, анализира и споделя знания, свързани с ценности и практики, подпомагащи сближаване на жителите на дадено място. Инициативата дава възможност на участниците да придобият социални и граждански умения, важни за създаването на устойчиви системи за взаимопомощ в микромащаб: жилищен блок, улица, специфична зона на избран квартал.

ЦЕЛТА на проекта е да се изгради/създаде колективна система за споделяне на физически пространства и умения, която да доведе до активиране и/или ре-организиране на социалния и културния живот на избраната локация. Тази система за споделяне включва артистични намеси под формата на реални, дългосрочни проекти в помощ на квартала, създадени от посланиците на проекта (художници + социални иноватори, работещи заедно) за и в сътрудничество с местните жители.

Защо да участвам?

Като участник в проекта „Отворен град” ще може да се включиш в процес, който има за цел да въвлече активно максимален брой от жителите на квартал Варуша Юг, но също така и жители от други квартали на Велико Търново, които имат афинитет и любопитство към стария град. Събраната информация, ще бъде обобщена във визуално-описателна карта, която впоследствие ще послужи за планиране на следващите стъпки в програмата.
В периода юни – декември 2021, вторият етап на проекта ще премине под формата на лекции и работилници, водени от професионалисти от различни области. По време на тези срещи участниците ще имат възможността да придобият нови умения, които да им бъдат полезни, както в личен план, така и в решаването на конкретни предизвикателства в квартала. Лекторите и темите на лекциите ще бъдат съобразени с интересите и сферите на развитие на участниците.

Третата и най-вълнуваща част ще ти даде възможност за активна работа по серия от културно-социални събития, които ще са в директен отговор на нуждите и желанията на общността, дефинирани по време на изследването на квартала или картографирането.

За проекта

Проектът „Отворен град” изследва и насърчава иновативни модели на общностно развитие в 5 европейски държави. Във Велико Търново проектът се координира от екипа на ТАМ и Сдружение ВТ Ивентс и се реализира в партньорство с ZiBZentrumfürinterkulturelleBildungundArbeit – Център за интеркултурно образование и работа (Германия), Project School (Италия), LEVDM (Гърция) и Creative Ideas (Латвия), работещи заедно с подкрепата на програма ЕРАЗЪМ +.

„Отворен град” е концепция изцяло вдъхновена от идеята за овластяване на локалните общности и се фокусира върху местните жители като най-важните участници в промяната на кварталите и градове, които обитаваме.

Включи се

Търсим 20 души, живеещи във Велико Търново (с предимство ще са хора от квартал Варуша Юг), като програмата е подходяща и за англоговорящи. Кандидатите трябва да са на възраст над 30 години, с интереси в сферата на изкуство, култура и социални иновации.

Краен срок за записване 31 януари 2021.

  • Кавър фото: Fonzy Nils for Fine Acts
  • Facebook: @fineacts.co
  • Instagram: @fineacts
  • Twitter: @fine_acts

Попълни формуляра.