Подкрепете #БъдещеЗаКДК

Here is info in English and how to donate for the campaign #FutureForKDK.

Бъдеще за КДК е общностна инициатива за набиране на средства за възстановяване сградата на Клуб на дейците на културата във Велико Търново и обживяване на пространството. Целта е да се запазят обществената функция и архитектурната ценност на сградата.

Визия за КДК

Визията на клуб ТАМ и Социалната чайна Варна е КДК да се превърне в съвременен културно-социален център, който да предложи на местните общности и гостите на Велико Търново място за диалог и разнообразна програма от културни събития. А младежи от рискови социални групи да получат възможност за първо защитено работно място и подкрепа чрез менторска програма.

Обществен дебат и подкрепа

Дискусията за бъдещето на КДК започна през 2020 г., като в нея взеха участие представители на институциите, неправителствени организации, бизнеса и местната общност (видео запис). Десетки артисти, културни мениджъри и граждани изказаха публично своята подкрепа за идеята (видеата #БъдещеЗаКДК)!

Община Велико Търново също прегърна каузата и от април 2021 г. отдаде за целите на инициативата първия етаж и лятната градина за период от 5 години. Десетки доброволци се включиха в акции за разчистване на помещенията.  

Архитектурен проект

С проекта напълно безвъзмездно се ангажираха и архитектите от Atelier IA, които изготвиха архитектурен проект за помещенията на първия етаж и лятната градина. Проектът беше публично представен и съгласуван с Община Велико Търново, като на всеки етап от процеса обратната връзка от общността е ключова!

Необходими средства

Предварителните изчисления показват че ремонтът ще струва не по-малко от 50 000 лв. Това включва разходи за подмяна на електрическата инсталация, климатизация на помещенията и справяне с проблема с голямата влага, осветление, подмяна на настилките и дограмата.

За събирането на средствата разчитаме на дарения от граждани, подкрепа от фирми и специалисти! 

До началото на юли 2021 г. разходите по разчистването на сградата възлизат на 2063 лв., а даренията са 1125 лв. 

Станете част от кампанията #БъдещеЗаКДК

Ако желаете да се вклюете в кампанията за обживяване на КДК във Велико Търново може да го направите по няколко начина, описание по-долу.

Дарете!

 • Чрез дарение по банков път (сметка в лв.) 
  • Сдружение „ВТ Ивентс“
  • IBAN:BG27UNCR70001521686599
  • BIC/SWIFT: UNCRBGSF
 • Чрез дарение през PayPal: http://www.paypal.com/paypalme/futureforKDK

Организирайте благотворително събитие!

Ако сте артист или културен мениджър може да подкрепите кампанията като организирате благотворително театрално представление, концерт, парти, изложба, прожекция, а част от приходите дарите за кампанията!

Споделете за кампанията!

 • Разкажете за кампанията на свои приятели и роднини! 
 • Изпратете имейл или споделете в социалните медии! 
 • Включете ни в своя блог, влог или подкаст, за да разкажем повече!

Благодарим ви, че участваме заедно в обживяването на КДК!

Слушане на невидимото: работилница по импровизация и акустична екология

Listening to the unseen: workshop on improvisation and acoustic ecology

Работилница по импровизация и акустична екология | Люси Пахова

TaM | ул. Велчо Джамджията 16

6-7.11.2021 г.

Ограничени места! Моля запазете си място, като ни пишете на страницата във фейсбук.

Публичната представяне на проекта на Луси Пахова на 7 ноември от 19:30 ч. е отворено събитие при спазване на ограничетелните мерки.

Workshop on improvisation and acoustic ecology | Lucie Páchová

TaM | 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str.

6-7.11.2021

Limited places! Please reserve your spot by writing to our Facebook page.

Lucie Páchová’s public presentation of her project on November, 7th at 19:30 is an open event following the COVID-19 restrictions.


Как можем да взаимодействаме с нашата среда чрез слушане? Как нашето слушане може да ни насочи към звукови действия и връзки? Как да насочим вниманието си към звука?

На този семинар ще изследваме различни подходи към слуха, за да развием нашата чувствителност към себе си, към другите, както и към околните

Чрез практикуване на активно слушане и акустична екология постепенно ще се фокусираме върху звуковото взаимодействие и импровизацията в групата.

Ще преминем през прости направлявани импровизации и мигновени упражнения за композиция, използвайки глас, намерени предмети или инструменти, за да изградим ансамбъл от звук в общността

Важен аспект е споделянето, обсъждането и създаването на безопасно пространство, където всички гласове се чуват.

How can we interact with our environment through listening? How can our listening guide us to sonic action and connections? How do we shift attention to sound?

At this workshop we will explore different approaches to hearing in order to develop our sensitivity to ourselves, to the others as well as to the surrounding

Trough practice of active listening and acoustic ecology we will gradually focus on sound interaction and improvisation in the group.

We will go through simple guided improvisation and instant composition exercises using voice, found objects or instruments to build a community sound ensemble

Important aspect is to share, discuss and create a safe space where all voices are heard.


За кого?

Работилницата е отворена за всички – музиканти, ентусиасти, вокалисти, визуални артисти или изпълнители са добре дошли, както и IT, студенти, майки, лели или дядовци.

Не се изискват специални умения! Всички участници са добре дошли да се присъединят към публичната презентация в TAM в неделя вечер.

Работилницата е вдъхновена от практиката на дълбоко слушане, разработена от американската композиторка Полин Оливерос и идеи от акустичната екология на RMSchafer, както и импровизирани музикални подходи на музиканти като Франц Хаутцингер, Клейтън Томас, Сайджиро Мураяма, Бъч Морис, Шели Хърч, Фил Минтън или Андреа Нойман.

Език: английски, български

For whom?

The workshop is open to everybody- musicians, enthusiasts,  vocalists, visual artists or performers are welcome as well as ITs, students, mums, aunties or grandfathers.

No special skills are required!  All participants are welcome to join the public presentation at TAM on Sunday evening.

The workshop is inspired by practice of deep listening developed by American composer Pauline Oliveros and ideas from acoustic ecology of R.M.Schafer as well as improvised music approaches of musicians like Franz Hautzinger, Clayton Thomas, Saijiro Murayama, Butch Morris, Shelly Hirch, Phil Minton or Andrea Neumann.

Language: English, Bulgarian


Програма

6.11.21 – събота

10.30-13.00 Аудиоразходка в града, упражнения за слушане в публичното пространство

14.00-17.30 Въведение в импровизацията в група

7.11.21 – неделя

10.30-13.00 От слушане на звуци до издаване на звуци

14.00- 16.00 Изграждане на импровизационен ансамбъл

19.30 Публично представяне в TAM

Program

6.11.21 – Saturday

10.30-13.00 Audiowalk in the city, listening exercises in public space

14.00-17.30 Introduction to improvisation in group

7.11.21 – Sunday   

10.30-13.00 From listening sounds to making sounds

14.00- 16.00 Ensemble improvisation build-up

19.30 Public presentation at TAM


За Люси Пахова

Lucie Páchová е чешка композиторка, звуков артист, импровизатор и певица, работеща със звук в различни контексти. Тя е член на редица музикални проекти (Talaqpo, Arará, Love_me, Prague Improvisation Orchestra, Dunami ens.), прави самостоятелни звукови изпълнения, както и си сътрудничи с танцьори, режисьори, визуални артисти, театри. Тя завършва докторантура. в областта на писането на музикална композиция на тема проведена импровизация.

Тя е пътувала и е направила музикални резиденции в различни краища на Европа, Индия, САЩ и Източна Африка. След участие в множество семинари по импровизация, дълбоко слушане, вокал и композиция, тя започва да проектира свой собствен подход за водене на общностни работилници. Опитвайки се да подкрепи развиващата се общност за импровизирана музика в Източна Европа, тя организира редовни изследователски третирания за слушане и импровизация в селата Пиковице (Чехия) и Златно (Словакия). Този октомври и ноември тя прави резиденция в селските райони около Велико Търново, като записва звуци в полу-изоставени села.

About Lucie Páchová

Lucie Páchová is a Czech composer, soundartist, improviser and singer working with sound in different contexts. She is a member of a number of music projects (Talaqpo, Arará, Love_me, Prague Improvisation Orchestra, Dunami ens.), doing solo sound performances as well as collaborating with dancers, film-makers, visual artists, theatres. She is completing her PhD. in the field of music composition writing on the topic of conducted improvisation.

She has travelled and done music residencies around various corners of Europe, India, USA and Eastern Africa. After participating at numerous workshops on improvisation, deep listening, vocals and composition she started designing her own approach to lead community workshops. Trying to support the developing improvised music community in Eastern Europe she organizes regular research treatments on listening and improvisation in the villages Pikovice (CZ) and Zlatno (Slovakia). This October/November she is doing a residency in rural areas around Veliko Tarnovo recording sounds in half-abandoned villages.

Най-новите артистични намеси във Велико Търново представят в клуб ТаМ

Този уикенд пространство за култура ТаМ Велико Търново (ул. Велчо Джамджията 16, КДК) ще бъде домакин на две събития, представящи най-новите артистични намеси в градското пространство. На 15 октомври (петък) от 19:00 ч. премиерно ще се излъчи видео от провелия се в началото на септември VT Graff Fest, което ще покаже процеса на изрисуване на стените на ул. Магистрална. На 16 октомври (събота) от 16:00 ч. артгрупа ДУПИНИ представя проекта ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА и пет артистични инсталации в сърцето на квартал Варуша Юг.

Второто издание на VT Graff Fest се проведе от 4 до 6 септември във Велико Търново. Фестивалът събра на едно място едни от най-разпознаваемите български графити артисти, които изрисуваха две стени на ул. Магистрална с обща площ 500 кв. м. Организаторите на събитието са Ганчо Ганев и Калоян Петров, а темата на тазгодишното издание беше „Природа“. Видео от работния процес и цялостната атмосфера от събитието ще бъде представено за първи път на живо във Велико Търново, след което предстои и онлайн премиера.

Проектът ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА включва създаването на пет арт инсталации, специално сътворени за отворените пространства на квартал Варуша-Юг. Артгрупа ДУПИНИ кани великотърновци и гости на града да се запознаят с проекта и да се включат в разходка по улиците на квартал Варуша-Юг в търсене на изкуството и среща с авторите. Проектът има за цел да адаптира темата на ежегодния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА, който се провежда в с. Габровци, към градска среда. Творците търсят връзката с интервенции от природата в градски локации, в затънтени кътчета, запустели фасади в квартал Варуша-Юг. Участниците в проекта са Румен Димитров – Попа, Катерина Милушева, Орфей Миндов, Лидия Къркеланова, Румен Рачков – Дървесния.

И двата проекта са подкрепени от Община Велико Търново.

Артистичният уикенд ще завърши с музикално събитие в клуб Мелон с благотворителен характер. В събота (16 октомври) от 19:00 до 23:00 ч. Галин Попов и Ларс Нордби ще селектират музика, а събраните средства от цената на билетите ще бъдат в подкрепа на възстановяването сградата на Клуб на дейците на културата (КДК). Повече за кампанията #БъдещеЗаКДК може да научите от нашия сайт.

Театралната туристическа обиколка ТАМ ТУР разкрива лични истории от Варуша Юг

На 1 и 2 септември пространство за социални и културни събития ТАМ и студио за документален театър Vox Populi организира туристическа обиколка с добавена стойност по улиците на Варуша Юг. Театралният маршрут ТАМ ТУР преминава през непопулярни локации в старата част на града, където посетители ще чуят разкази на местни жители и ще видят интерпретации, вдъхновени от исторически документи.

Организаторите определят ТАМ ТУР като „артистична акция, която започва там, където традиционната туристическа обиколка не може да стигне.“

Театралният спектакъл е резултат от интензивна теренна работа на артистичния колектив, в който участват Неда Соколовска, Петко Каменов, Василия Дребова, Георги Налджиев, Габриела Георгиева. Екипът провежда интервюта с местни жители, разговаря с историци и изследва документи, които разкриват лицата на квартала.

Варуша Юг е административното име на територията, разположена между площад Велчова завера, Царевец и река Янтра, позната сред търновци като „старата част“. Вече повече от година екипът на ТАМ работи с местната общност по обживяване на квартала. Освен театралния тур, част от този процес е и кампанията „Бъдеще за КДК“ за възстановяване на сградата на Клуба на дейците на културата на ул. Велчо Джамджията 16, където през април 2021 г. се премести клуб ТАМ.

Студио за документален театър „Vox Populi“ е основано през 2012 г. от Неда Соколовска. Тя е завършила актьорско майсторство в НАТФИЗ през 2002 г., а след това учи режисура във Финландия. Vox Populi създава социално ангажиран театър, които стъпва върху задълбочено теренно проучване. Животът на малцинствени и маргинализирани обществени групи, съдбата на автентичния български фолклор, събирането и рециклирането на отпадъци в София са някои от темите на представленията на Vox Populi. Записаните истории се пресъздават чрез вербатим метода на дословно предаване – артистите са със слушалки и в реално време чуват и изговарят думите на записаните „съавтори” в пърформанса.

ТАМ ТУР – Варуша Юг е с вход свободен, като е нужно предварително да се запази място. Спектаклите ще се играят на 1 и 2 септември от 18:00 и от 20:00 ч. и в двата дни. За записване: https://www.facebook.com/events/361694225680529.

Участниците в Отворен град разказват личните си истории от Варуша Юг

Част от участниците в проект „Отворен град“ (Open city) се срещат с режисьорката Неда Соколовска и нейния екип от актьори от Студио за документален театър Vox Populi. Артистите са във Велико Търново, за да сътворят театрален спектакъл из живописните улица на квартал Варуша Юг. Vox Populi и ТаМ създават първата по рода си туристическа обиколка с добавена стойност.

ТАМ ТУР Варуша Юг е представление, което събира лични истории на жители на квартала. Думите им се записани, а актьорите ги пресъдават на живо пред публика, без каквито и да е лингвистични промени. Спектакълът се основава на сериозно теренно проучване. екипът разговоря с хора от старата част на града, разхожда се из лабиринтите на търновските улици и избира местата, които да послужат на естествени декори.

Част от историите, разказани в ТАМ ТУР принадлежат на хората от Отворен град! Благодарим ви за споделянето!

Посещение в музеите във Варуша Юг

Участниците в проект „Отворен град“ посетиха няколко музея във Варуша Юг като част от задълбоченото проучване на квартала. Освен че се запознаха с експонатите в музеите, те разговоряха с домакините за възможностите за общностно ползване на музейните пространства, както и за нуждите от популяиризиране на обектите и свързването им с други части на града.

Групата посети Археологическия музей, Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и Сарафкината къща.

Изказваме благодарност за подкрепата от страна на Регионалния исторически музей Велико Търново, което ни предостави свободен достъп до музейните обекти!

Трета среща по проект „Отворен град“

В третата среща на участниците в проект „Отворен град“ (Open city) се представи споделена карта, която показва събраната от групите информация за различните обекти в квартал Варуша Юг. Участниците обсъдиха как да използват данните и дали картата да бъде публична. Групата предпочете информацията да се използва за работни цели.

Разпалена дискусия предизвика темата за следващите стъпки в общностната инициатива за обживяване на квартала. Обсъди се и дали името Варуша юг отразява най-добре същността на квартала.

Всички участници разпознаха, че е дошъл етапът за конкретни действия, подкрепени от експерти в съответната област.

SUPPORT #FUTURE FOR KDK*

KDK – The Club of Cultural Figures

Future for KDK is a community initiative aiming to raise funds for the restoration of the building of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo and to bring it back to life and also to preserve the public function and architectural value of the building.

VISION FOR KDK

The vision of the TAM Club and the Varna Social Teahouse is for KDK to become a modern cultural and social center, which will offer the local communities and guests of Veliko Tarnovo a place for dialogue and a diverse program of cultural events. And young people from at-risk social groups to get the opportunity for their first secure job and support through a mentoring program.

COMMUNITY DEBATE AND SUPPORT

The discussion on the future of KDK started in 2020, with the participation of representatives of institutions, non-government organizations, business and the local community (video). Dozens of artists, cultural managers and citizens have publicly expressed their support for the idea (videos #FutureFromKDK)!

Playlist with the public debate and videos in support of the campaign.

The Municipality of Veliko Tarnovo also embraced the cause and from April 2021 gave the first floor and the back yard of the building for the purposes of the initiative for a period of 5 years. Dozens of volunteers took part in actions to clean the premises.

ARCHITECTURAL PROJECT

The architects from Atelier IA also engaged in the project completely free of charge, creating an architectural project for the premises on the first floor and the back yard. The project was publicly presented and agreed with the Municipality of Veliko Tarnovo, and at each stage of the process the feedback from the community is key!

NECESSARY FUNDS

Preliminary calculations show that the repair will cost no less than BGN 50,000. This includes the cost of replacing the electrical installation, air conditioning and dealing with the problem of high levels of dampness and humidity, lighting, flooring and placing new exterior windows and doors joinery.

For the fundraising we rely on donations from citizens, support from companies and professionals!

So far the costs of the work done on the building until the beginning of July 2021, amount to BGN 2,063, and donations are BGN 1,175.

BECOME PART OF THE #FUTURE FOR KDK CAMPAIGN

If you want to join the campaign for a new life of KDK in Veliko Tarnovo, you can do it in several ways, description below.

Donate!

By organizing charity event

If you are an artist or cultural manager, you can support the campaign by organizing a charity theater performance, concert, party, exhibition, screening, and donate part of the proceeds to the campaign!

Share about the campaign!

 • Tell your friends and relatives about the campaign!
 • Send an email or share on social media!
 • Include info about it in your blog, vlog or podcast to tell more!

Thank you for participating together in the revival of KDK!

Бъди домакин на мобилната изложба „Окупираме дома ти“ за 2 седмици!

От 15 юли до 20 октомври 2021 г. 30 души във Велико Търново, Габрово и София ще имат възможност да бъдат домакини на мобилната изложба „Окупираме дома ти“. Изложбата  е резултат от едногодишната програма на ТАМ Велико Търново „От октомври до октомври“.

Желаещите да приемат изложбата в дома си, ще имат 2 седмици, в които да подредят произведенията и по този начин да влязат в ролята на куратори. В този период домакинът може да отвори своя дом за приятели или да организира специално откриване и да покани гости.

Ако сте от Велико Търново, Габрово или София, попълнете този кратък формуляр, за да заявиш желание да приемеш мобилната изложба в дома си!

Ние ще изготвим график и ще се свържем с вас по реда на записването, за да уточним подробностите по взимането и предаването на изложбата. Побързайте!

Public vs Domestic

Превръщането на домашното в публично пространство, разминаването на границите между лично и споделено, вътрешен и външен свят е основната тема, която изложбата „Окупираме дома ти“ изследва.

Тя е резултат от съвместната работа на артистите Андреа Попйорданова, Вяра Бояджиева, Петър Чиновски, Теодор Генов, Християна Йорданова, куратора Мартина Йорданова и резиденция No Point Atelier, село Баланите.

По-надолу може да разгледате произведенията на петимата артисти. Всяка една от творбите може да бъде купена на цена 70 лв., а цялата изложба е на цена 250 лв. Произведенията се вземат, след като изложбата приключи своето турне.

Организатор на инициативата е пространство за социални и културни събития ТАМ Велико Търново. Изложбата е част от едногодишната програма „ТАМ от октомври до октомври“, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Етапи на работа

След отворена покана жури в състав Атанас Тотляков, Деница Милушева, Маргарита Доровска, Мартина Йорданова и Мирослав Живков избра петимата артисти, които да работят по проекта.

На следващия етап кураторът Мартина Йорданова посети ателието, в което всеки един от художниците работи. Срещата – на живо или онлайн, позволи куратор и артист да се опознаят и да се прекрачи границата между домашното и публичното пространство.

Последва онлайн съвместна работа между художниците, куратора и No Point Atelier, където се проведе тридневна резидентската програма. Резултатът е мобилната изложба „Окупираме дома ти!“.

Последният етап е подреждането на изложбата във Вашия дом!

Видео от резидентската програма в No Point Atelier

Кураторът Мартина Йорданова представя творбите

Теодор Генов и Андреа Попйорданова

Теодор и Андреа решиха да работят с текстил и да ушият знамена, след като привършиха с процеса на ситопечат в No Point Atelier, и по този начин символично да окупират дома Ви. Зинът, който те създадоха към знамената показва още едно измерение на концепцията на изложбата.

Научи повече за Андреа Попйорданова

Научи повече за Теодор Генов.

Вяра Бояджиева

Вяра посвещава своето изображение на ситопечат на пътуването – босите крака са здраво стъпили на земята, в позиция на стабилност, неподвижност, застопорени. А птицата е пътуването, летенето, небето, мечтите и разбира се, неизменен символ на свободата, онази която няма граници и не обитава конкретни пространства.

Научи повече за Вяра Бояджиева

Петър Чиновски

Петър взима за изходна точка на своето изображение тестът на Роршах. Според него в теста всичко е видимо, но никое значение не е очевидно. Аналогична е ситуацията и в публичната среда – всичко е достъпно, но нищо не е разкрито. На пръв поглед изглежда просто и очевидно, но изисква интерпретация, за да бъде „разкодирано“. Този процес често разкрива повече за интерпретиращия, отколкото за интерпретираното. Исторически в прилагането на теста се очаква от пациента да разкодира неразпознаваемо изображение, за да подскаже неща, които сам не би могъл да каже за себе си. Тази абстракция на мисълта по темата проличава и в създаденото от Петър изображение.

Научи повече за Петър Чиновски

Християна Йорданова

Християна ползва дома и дървото като препратки към личното и публичното. Пейката, която стои на входа на къщата или блока, но е извън тях, сякаш има за задача да свърже тези два елемента, като едновременно очертава връзката и границата между тях.

Научи повече за Християна Йорданова

Изложбата е част от едногодишната програма “ТАМ от октомври до октомври”, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”.

Say hello на новата ТаМ визия!

Човек и добре да живее, идва време за … нова визия! Покрай пандемията и новата динамика, предизвикателствата да продуцираме култура и изкуство (вж. ТАМ от октомври до октомври) и най-вече кампанията ни #БъдещеЗаКДК и новото начало в сградата на Клуба на културните дейци и Социалната чайна, дойде моментът да обновим и визуалния си облик.

Това нямаше да се случи, ако звездите не са бяха подредили по такъв начин, че да се срещнем с вдъхновяващия дизайнер Паул Вогенрайтър. На Паул (германец по произход, но според нас балканец по душа) толкова му допадна Велико Търново, че една седмица работно посещение доведе до преместване в нашия любим град.

И така нека да разкрием лека-полека как ще изглежда визуалната комуникация на ТаМ и Социалната чайна Велико Търново!

За визията от автора

Новата визия на ТаМ е разчупена и жива в приложението си, а поставена в организационна рамка отразява значимостта на разрастващия се и многообразен проект. Независимо дали принтирана или анимирана, тя ще се превърне в неразделна и завършваща част от идентичността ТаМ.

За Паул Вогенрайтър

Паул Вогенрайтър е графичен дизайнер от Германия, който живее и работи на различни места в Европа. Сред клиентите му са представители на изкуството и културата, както и малки бизнеси и физически лица. Фокусът му попада върху света на дигиталното и принта – книги, публикации, визуални идентичности, сайтове, движещи се образи, анимация.

След завършването на бакалавърската си степен в Свободния университет в Болзано, Италия през 2011 г. Паул съосновава студио за дизайн Hirn Faust Auge, Берлин, което функционира до 2016 г. През 2019 г. завършва магистратура по изящни изкуства със специализация в графичния дизайн и типографията в Университета по изящни изкуства в Хамбург, Германия. Освен да работи по поръчки, понякога инициира сътрудничество по международни проекти в областта на културата и изкуството. 

В момента Паул живее във Велико Търново, България, като работи за клиенти от цяла Европа. В същото време продължава да си сътрудничи с местни артисти и културни институции от Балканите.