About

VT EVENTS е организация базирана във Велико Търново, работеща за създаване и промотиране на културни и социални събития. Дейността й стартира през 2009 година, а през 2012 година е официално регистрирана. Пълна хронология за всичко случило се към момента, както и за предстоящото, може да намерите  тук.

Фейсбук-страницата на VT EVENTS публикува информация, както за дейностите на организацията, така и за други събития, които се случват в и извън Велико Търново. Целта е запознаване на феновете на страницата с организации, артисти, идеи, локации и начин на работа близки до тези към които се стремим.

За връзка с нас: tam.vtevents@gmail.com

Галин Попов

galin.popov@gmail.com

VT EVENTS is organisation based in VT that works on establishing and promoting cultural and social events.Organisation is active since 2009 and in 2012 is officially registered .full list of everything we have done so far and also information for upcoming events you can find here.

The Facebook page  of  VT EVENTS publishing information for the activities of the organisation as well as other events happening in and out of Veliko Tarnovo .Our aim is to introduce to the fans of the page other organisations, artists, ideas, locations and way of working close to the one were trying to achieve.

Contact :  tam.vtevents@gmail.com

Galin Popov

galin.popov@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s