Късо Кино в клуб ТАМ + прожекция на Батмобил

44876112_2031604530265184_4479415169037893632_n

Четвъртък, 8 ноември 2018 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

Още една среща с интересното, интригуващо и провокиращо късометражно кино! Елате заедно да споделим страхотна селекция от световно и българско кино, която Кинематограф.BG са ни подготвили.

Един баща, който не иска нищо повече от това сина му да го вижда отново като Батман. С този разчупен и комичен филм на Деян Барарев, нашумял с Ботев е идиот, бележим началото на новия ни LIVE сезон, а селекцията ни ще премине през Куба и сложните и едновременно красиви отношения между група ученици, какво ще стане когато едно момче на космически кораб се влюбва в момиче на съседен кораб, реакцията на един клас, чийто учител ги убеждава, че 2+2 = 5. Ще е вълнуващо!

Вход – 3 лв

Advertisements

Chinabot at TAM

43788524_1721481364628827_7336081059584409600_n.jpg

25.10 – четвъртък от 21:00 ч. до 0:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

21:00 / Entrance 5lv

Основан през 2017 г., като мулти-дисциплинарен лейбъл и колектив, Chinabot обединява мрежа от азиатски визуални творци, композитори, експериментатори и импровизатори в кауза, насочена към „промяна на диалога около музиката в Азия.“ Целта е пробив в статуквото на стереотипа наложен над индивида в Азия – който, от своя страна, е подхранен от цензурата и потисничеството, произлизащи от ред правителствени съображения по териториите на Азия, като, за пример, член 112 в Тайланд, както и от плоският портрет на азиатецът в западните медии, съществуващ и в ден днешен; а средствата – съзнанията и творчеството на повече от 30 изпълнителя.

LAFIDKI;
Bandcamp interview;
PISITAKUN;
The Quietus Interview;

Късо кино в клуб ТАМ + прожекции на “Дрехи” и “Сладки”

архив 2

24.09. – сряда от 19:30 ч. до 21:30 ч.

Към фейсбук събитието >>

Всяко начало трябва да е завладяващо, затова още с първия ни за сезона LIVE ще навлезем в дълбочината на човешкото с българския филм Дрехи на Веселин Бойдев, който миналата година спечели СФФ. Друг филм от Швейцария на Pascal Glatz ще прояви брилянтна мъдрост и гарантирано ще ни свие на две от смях. Винаги успява дори след 5 гледания. Избрахме и две истории от Дания, които изумително се съчетават с “Дрехи” и ще продължат нишката за човешкото, за божественото и адското в отношенията помежду ни. Филм от Русия на Владимир Царенко пък ще продължи нишката на Glatz, разкриващ магията на черния хумор.

вход: 3лв
програма

The Black Swells Live at TAM

41822523_1957069254353551_1470397661696753664_n.jpg

Петък, 19 октомври 2018 г. от 22:00 ч. до 3:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

The Black Swells ще свирят за първи път във Велико Търново – на 19 октомври, TAM.

The Black Swells са създадени през 2014 г. в София, а в музиката има оттенъци от психиделията, нойз-рока и пост-пънка. Те вече имат два проекта зад гърба си – Dead Lovers Club EР (2015) и албума Quiet Life (2017). Свирили са с групи като A Place to Bury Strangers и The Shivas, както и в Турция, Гърция, Македония и Румъния. Част от членовете присъстват и в други обещаващи групи като Doesn’t Frogs и Van Cock.

* Събитието се случва с подкрепата на Фондация “Америка за България” чрез Програмата “ИЗКУСТВО В ДВИЖЕНИЕ”, администрирана от Фондация “Арт Офис”.

Вход: 5 лв.

TAM MAP – Къде свършва архитектурата и започва реалността?

43061485_1712986585478305_4976945645190381568_n

Неделя, 14 октомври 2018 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Къде свършва архитектурата и започва реалността?
10:00 / ТАМ

For English scroll down.

Има теми, които са важи за обсъждане, когато водим разговор за архитектурно-историческото наследство, а именно неговото осмисляне в контекста на настоящето и функциите му отговарящи на нуждите на съвременния човек.

Ако утрото е по-мъдро от вечерта, а денят се познава от сутринта, обща закуска би била добър повод за среща и споделяне на позитивни мнения.

Всички оптимисти са добре дошли на масата!

///////////////////////////////////////////////////////////////

TAM MAP: Where is it that architecture ends and reality begins?
10:00AM / TAM

There are topics that need to be discussed when we’re talking about architectural heritage, especially while placing it into the context of the present and the ways it might meet the needs of the present-day people.
If the morning is wiser than the evening and you can tell what a day will be like by the way the morning goes, a shared breakfast would be a good reason to meet up and share positive opinions on the topic.

All optimists are welcome to the table!

ТАМ MAP – Лекция на Андреа – Даниела Мачидон (Румъния)

43055754_1712926472150983_9107047451847557120_n

Събота, 13 октомври 2018 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Лекция на Андреа – Даниела Мачидон (Румъния)
19:00 / TAM / (лекцията е на английски език)

For English scroll down.

Андреа – Даниела Мачидон се старае да бъде отговорен гражданин на света, архитект, треньор, планински водач, фотограф… Нейната любов към запазване на културното наследство и работа с естествени материали се заражда и развива около участията ѝ в няколко различни работилници в Румъния и чужбина.

Като част от фондацията “Про Патримонио” тя се изправя пред предизвикателството да пригоди културното наследство към нуждите на съвремието и да създаде креативни стратегии, които да са едновременно местни и по-широкообхватни. Ръководи проекта Honest Goods – първи опит на фондацията в брандирането на културното наследство, посредством колекция от предмети, вдъхновени от архитектурни забележителности и културния пейзаж около тях, координиране на програми по архитектурно наследство за деца, изложби, културни събития и участие в архитектурни намеси. Образователния аспект заема голяма част от нейното време чрез различни упражнения по практическа архитектура в екипа на De-a Architectura, практични програми в екипа на Eernatico, както и природни излети с екипа на Himalaya Travel. Открила е и е почувствала близки различни места в Азия, Африка, Европа и Америка чрез фотографията и е представяла нейни лични и колективни изложби чрез различни екстремни спортове, предимно в планините, и чрез смислени и провокативни доброволчески дейности.

Фондацията “Про Патримонио” е международна неправителствена организация с нестопанска цел с клонове в Букурещ, Румъния, Великобритания и Франция. Датира от 2000-та година и има редица изпълняващи се проекти с главна цел запазване, спасяване и презареждане по отношение на културното наследство, специално в архитектурата. Действията й се фокусират върху осезаеми проекти, предназначени да запазят и оздравят архитектурни образци със стойност, а също така да привлекат вниманието на общностите към тяхната идентичност, памет и унаследени културни черти. Фондацията “Про Патримонио” подкрепя идеята, че всеки гражданин носи отговорност за наследството и че то е елемент, формиращ социалния облик. Фондацията има няколко програми от национална и международна значимост: 60 дървени църкви, подкрепени от “Еуропа Ностра” и Фонда за световни паметници; къщата на Георге Енеску в Молдова; полагат се опити, измежду всичко останало, да се създаде мрежа от центрове за занаяти в близост до архитектурните паметници (традиционния център на занаятите в Тибанещи, област Яш) и др. Понастоящем “Про Патримонио” с огромната помощ от над 100 доброволци координира редица проекти около няколко архитектурни паметници с историческа стойност с идеята да бъдат спасени и гражданите да бъдат информирани за важността на културното наследство.

http://propatrimonio.org/

В рамките на събитието ще бъдат представени дизайнерски обекти, произведени по време на едноседмичната резиденция на Андреа-Даниела Мачидон във Велико Търново.

Събитието е част от проекта 3 Doors, 3 Countries, стартирал в рамките на Management Academy 2017 в София, Букурещ и Солун, и е финансиран от проектния фонд на Академията

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Andreea-Daniela Machidon: I try to be a responsible citizen of the world, an architect, a trainer, a mountain guide and sometimes a photographer . My love for protecting cultural heritage and working with healthy materials sprung and grew from attending various building, restoration and documentation workshop – building sites in Romania and abroad (Roșia Montană, Mincu House/Bucharest, Țibanesti, Bunești, The Strawbale Dome/Slovakia etc.)

In the Pro Patrimonio Foundation I am challenged to adapt the patrimony subject to contemporary needs and develop creative strategies with both local and external impact. I manage the Honest Goods project – the foundation’s first attempt to create a patrimony brand through a collection of objects inspired by built architectural landmarks and the cultural landscapes around them – coordinate children heritage programs, exhibitions, cultural events and take part in architecture interventions.

The educational aspect occupies an important part of my time through different kind of practical architectural exercices in the „De-a Arhitectura” team, hands-on programs in the „Eematico” team and out-door activities in the „Himalaya Travel” team.
I grew close and discovered different places (Asia,Africa, Europe and America) through photography, having personal and collective exhibitions, through different extreme sports, mostly related to the mountains, and through meaningful and provocative volunteering actions.

Pro Patrimonio Foundation is an international non-profit non-governmental organization with branches in Romania (Bucharest), Great Britain and France. The foundation dates from the year 2000 and has a series of on-going projects whose main mission is the conservation, rescue and reactivation of cultural heritage, especially in architecture. The actions focus on palpable projects meant to protect and rehabilitate heritage and on involving and raising awareness in communities regarding their own identity, memory and inherited cultural values. Pro Patrimonio Foundation supports the idea that each citizen is responsible for heritage and that the latter represents an element that shapes social identity. In the view of the Foundation, tradition is not a set of inflexible values, it teaches us to learn about the identity and culture that has shaped us, still models us today and encourages critical thinking adapted in a balanced and practical way to contemporary life.

The Foundation has several programs of national and international importance: 60 Wooden Churches supported by Europa Nostra and World Monuments Fund; George Enescu House in Moldova; the foundation tries, among other things, to create a network of centers for crafts in the proximity of the monuments (the Traditional Crafts Center in Ţibăneşti, Iaşi County, developed in relation to P.P. Carp mansion), etc.

The tangible heritage in Romania is in a distressing state and its protection and preservation are imperative. At present, with the overwhelming help of more than 100 volunteers, especially young people, Pro Patrimonio runs a series of projects around several historic architectural monuments designed to save heritage, educate and raise awareness among citizens with respect to the importance of cultural heritage.

http://propatrimonio.org/

The event is part of the 3 Doors, 3 Countries project, which originated within Management Academy 2017 in Sofia, Bucharest and Thessaloniki, and is financed by the project fund of the Academy

TAM MAP – пешеходен тур

43061485_1712986585478305_4976945645190381568_n

Събота, 13 октомври 2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Пешеходен тур
10:00 / сборен пункт: Паметника на обесените / водещ: Ники Карагьозов

Първият маршрут от ТАМ MAP ще те отведе до 9 от 16-те обекта, построени в периода 1836 – 1872 година от Уста Кольо Фичето във Велико Търново. Това са обектите, които са запазили духа на Майстора и красотата на автентичният му стил, превърнал го в най-яркия архитект на българското Възраждане. Никола Фичев е роден в Дряново на 20 декември 1800г. На 10 години започва да учи при местни дюлгери, да чиракува и пътува. На 30 години се премества във Велико Търново, след още шест първата църква, над която работи в града – „Св. Никола“, е факт. Следват още 4 църкви, 2 джамии, 2 хана, фабрика, частни постройки и участие в цялостния градоустройствен план. С времето по-голяма част от тях са безвъзвратно изгубени.

По маршрута се усеща европейското бароково влияние в сградата на „Хан Хаджи Николи“ – постройка от късния период на Майстора, изградена с открита сводова галерия, обеми и фронтони; автентичността и новаторството в строителната му мисъл в т.нар. „Фичевска фронтова линия“ в църквите „Св. Св. Константин и Елена“ и „Св. Кирил и Методий“; уникалният му художествено-пластичен стил в интериора на църквата „Св. Никола“, архитектурната му точност при Къщата с маймунката, строена при силна денивелация, мащабност в Конака. Виждат се все още запазените красиви орнаментирани каменни колони и основите на църквата „Св. Спас“, силно засегната от опустошителното земетресение през 1913, разрушило голяма част от сградите в града. В маршрута е включен и ансамбълът къщи, помещавали бившите Руско, Френско и Австрийско Консулства, както и Сарафкината къща, за които има спорни мнения дали са построени лично от Майстора, но във всеки случай са безспорен пример за неговата школа.

Приятна разходка!

Събитието е част от проекта 3 Doors, 3 Countries, стартирал в рамките на Management Academy 2017 в София, Букурещ и Солун, и е финансиран от проектния фонд на Академията.