C A R N E M

Image

C A R N E M poster

FOR ENGLISH SCROLL DOWN 

Проект на Театър АТОМ

ХОРЕОГРАФИЯ. Стефания Георгиева и Христо Таков
ТАНЦ. Стефания Стоянова и Мичеланджело Лануза
МУЗИКА. Христо Таков

Плът.
Естетика.
Желания.
Дух…

Много дефиниции изиграни в една дума – C A R N E M /от лат. – плът/. Проникване пресъздадено чрез движение. Проникване, което можете не само да видите, но и да усетите с всяка клетка на тялото. C A R N E M е не само представление за плътта, C A R N E M е начин на живот. Изживяване завличащо те в дълбините на емоции, желания, страхове и бягство… Дълбини на един корозирал ум, налагащ своя контрол над тялото. Този проект е впиване в света на плътта чрез движението и изучаването на материята като консумиращ, ненаситен елемент във времето. Потопете се в тридесет минути с телата – платна на Стефания Стоянова и Мичеланджело Лануза, платна оцветени с музиката на Христо Таков и хореографските бои на Стефания Георгиева и Христо Таков.

вход 7лв.

Ето и страницата на събитието ТАМ https://www.facebook.com/events/1409716775938388/

Project by ATOM Theatre

CHOREOGRAPHY – Stefaniya Georgieva and Hristo Takov
DANCERS – Stefania Stoyanova and Michelandzhelo Lanuza
MUSIC – Hristo Takov

Flesh
Aesthetics
Desire
Spirit…

These are some of the words used when defining C A R N E M /Latin for flesh/. This performance recreatес a way of pervasion that you can not only see but also feel with every cell in your body. C A R N E M is not just a ‘flesh’ performance. C A R N E M is a way of everyday living. C A R N E M will drag you into the deepest emotions, desires, fears and runaways of the corrosive mind taking control of the body. This project is a deep percolation in the world of flesh through movement and studying the matter as consuming, searching, insatiable element. Dive in this 30-minute body canvas of Stefania Stoyanova and Michelangelo Lanuza, painted by the music of Hristo Takov and the choreography of Stefaniya Georgieva. 

Entrance Fee 7 Lev

Visit the event page at TAM https://www.facebook.com/events/1409716775938388/

 

Advertisements