Отворена покана за артисти #БъдещеЗаКДК

For English scroll below

Артистична програма #БъдещеЗаКДК

Отворена покана за артисти от област Велико Търново за творческа работа с архива на КДК.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Пространство за култура и социални инициативи ТаМ отправя покана към артисти от обл. Велико Търново на възраст до 30 год., работещи в сферата на визуалните и приложни изкуства.

Поканата е за създаване на произведения, обвързани с архива на бившия Клуб на дейците на културата (КДК) във Велико Търново. Желанието ни е да стимулираме интердисциплинарни проекти, които да спомогнат за социализирането на архива чрез осъществяване на връзка между публика и историите от архива. Избраните артисти ще работят от юни до октомври с куратора Мартина Йорданова, която ще координира и насърчава съвместната и индивидуалната работа на участниците. Произведенията ще бъдат представени на обща изложба през ноември.

Aртистичната програма #БъдещеЗаКДК включва още творци, работещи в областта на визуалните изкуства, съвременния танц и театър. Художниците Невена Екимова, Димитър Солаков, Радостин Седевчев, хореографите Коста Каракашян и Стефани Ханджийска, театралните режисьори Ани Васева и Гергана Димитрова ще работят паралелно по създаването на своите творби, а програмата дава възможност за обмяна на опит.

За да кандидатствате, изпратете кратко портфолио, биография и мотивационно писмо до 1 стр. А4, в което споделяте защо искате да участвате и вашия подход за работа с темата и архивните материали.

Жури в състав Мартина Йорданова (куратор), Ларс Нордби (културен оператор, художник) и Радостин Седевчев (художник) ще изберат трима от вас за участие в програмата. Всеки ще получи хонорар от 600 лв и подкрепа за продукциони разходи

Очакваме вашите мотивирани предложения до 20.05.2022 г. на имейл: tam.vtevents@gmail.com с тема: Артистична програма #БъдещеЗаКДК

***За проучването #БъдещеЗаКДК

Сградата на ул. Велчо Джамджията 16 или новият дом на клуб ТаМ има богата история и важна културна функция за В. Търново. От 1967 г. до 1993 г. сградата е Клуб на дейците на културата, а изследователите д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев събират спомени, градски легенди и култови моменти от миналото на КДК в дигитален архив. Проучването и програмата „Бъдеще за КДК“ са реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Повече за инициативата #БъдещеЗаКДК тук и тук.

***За ТаМ

ТаМ отваря през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития във В. Търново. Клубът представя съвременна градска култура и нови артистични форми и насърчава гражданското участие в културния и социален живот. (www.tamvt.com)


Artistic program #БъдещеЗаКДК (Future for KDK)

Open call for artsists from Veliko Tarnovo area to work with the KDK archive.

Deadline: 20.05.2022

TaM space for culture and social initiatives opens a call for artists under 30 years old from Veliko Tarnovo area who work in the field of visual and applied arts.

The chosen artists will create works inspired from the archive of the ex Club of Cultural Figures (KDK in Bulgarian) in Veliko Tarnovo. Our wish is to stimulate interdisciplinary projects that facilitate socializing of the archive through linking audiences and stories from the archive. The artists will work from June to October with the curator Martina Yordanova. She will be coordinating and encouraging individual and common work of the participants. The art works will be presented in a common exhibition in November.

The Artistic program #БъдещеЗаКДК includes artists working in the field of visual arts, contemporary dance and theatre. The artists Nevena Ekimova, Dimitar Solakov, and Radostin Sedefchev, the choreographs Kosta Karakashyan and Stefani Handzhiyska, theatre directors Ani Vaseva and Gergana Dimitrova will work on their art works too. The progam provides opportunities for exchanging ideas and sharing experience.

To apply send us a shrot portfolio, CV, and motivation letter up to 1 A4 page to share why you want to participate and what’s your approach to the topic and the archive materials.

The jury – Martina Yordanova (curator), Lars Nordby (cultural operator, artist) and Radostin Sedefchev (artist), will chose three artists to join the program. Everyone will receive an author’s payment of 600 BGN and support with the production costs.

Send us your motivated proposals until May 20th, 2022 to tam.vtevents@gmail.com with Subject: Artistic program #БъдещеЗаКДК.

*** About the #БъдещеЗаКДК research
The building on 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str. or the new home of TaM has a rich history and an important cultural function for Veliko Tarnovo. From 1967 until 1993 the building was a Club of Cultural Figures (КДК). The researchers Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect collect memories, urban legends and cult moments from the KDK past in a digital archive. The research and artistic programa #БъдещеЗаКДК are supported financially by the National Fund „Culture“.

More about the #БъдещеЗаКДК initiative – here an here.

***About TaM
TaM opens in 2012 as an independent space for cultural and social events in Veliko Tarnovo. The club presents contemporary culture and new artistic forms, encourages active participation in cultural and social live.

“Разкажи ни КДК“ – клуб ТаМ събира историята на сградата на ул. Велчо Джамджията 16

Започваме изследване на историята на сградата на ул. Велчо Джамджията 16, която от април 2021 г. е нашият нов дом, а сред търновци е позната като Клуб на дейците на културата. Старт на проучването ще даде среща под надслов „Разкажи ни КДК“, която ще се проведе в събота, 15 януари от 14:00 ч. на познатото място.

По време на събитието екипът на ТаМ ще разкаже за планираните дейности във връзка със създаването на архив на КДК и ще представи изследователите, които ще работят по темата в следващите няколко месеца. Поставяме си за цел да съберем и дигитализираме архив с документи, снимки и лични истории. Тази нелека задача е поверена на екип от двама изследователи – д-р Зорница Драганова (културолог и антрополог към БАН) и арх. Веселин Алексиев (реставрация, консервация и социализация на сгради паметници на културата).

Картина на Цанко Петров, увековечила атмосферата в КДК Велико Търново

„Обживяването на сградата и превръщането ѝ в съвременен общностен център за култура, изкуство и диалог, минава през изследване и осмисляне на нейното минало.“, казва Галин Попов от екипа на ТаМ и пояснява: „Мястото дълги години е имало важна културна функция за града като Клуб на културните дейци. Нашият екип иска да проучи това наследство, за да го съхраним и представим по привлекателен за съвременната аудитория начин. Освен миналото на КДК ще изследваме функцията и историята на сградата преди основаването на клуба, както и развитието ѝ от 90-те до наши дни. Събраните истории ще бъдат достъпни онлайн, а десет творци ще създадат артистични творби в областта на театъра, танца и визуалните изкуства, стъпвайки върху архива.

Oтправяме покана към всеки, който има лична история, семейни спомени и снимки, свързани със сградата на ул. Велчо Джамджията 16 да заповяда на събитието. Създадохме и Фейсбук група „Разкажи ни КДК Велико Търново“, където дискусията ще продължи и онлайн.

И накрая да припомним набързо. След продължителна обществена кампания, подкрепена от местната и артистичната общност, както и от отговорните институции, клуб ТаМ Велико Търново се премести в приземния етаж на сградата на Велчо Джамджията 16 през 2021 г. С помощта на дарения започнаха ремонтни дейности на пространството, което дълги години беше изоставено и неподдържано. Архитекти от AIA студио безвъзмездно се ангажираха с каузата и създадоха проект, който да запази архитектурната стойност на сградата като част от културното наследство на Велико Търново.

Проучването се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ в рамките на проект „Бъдеще за КДК“.

Повече информация за събитието тук: https://www.facebook.com/events/291373266298204, а за Фейсбук група „Разкажи ни КДК тук: https://www.facebook.com/groups/1111247953019720/

ТаМ отваря врати през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития. ТаМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели. (www.tamvt.com)

Най-новите артистични намеси във Велико Търново представят в клуб ТаМ

Този уикенд пространство за култура ТаМ Велико Търново (ул. Велчо Джамджията 16, КДК) ще бъде домакин на две събития, представящи най-новите артистични намеси в градското пространство. На 15 октомври (петък) от 19:00 ч. премиерно ще се излъчи видео от провелия се в началото на септември VT Graff Fest, което ще покаже процеса на изрисуване на стените на ул. Магистрална. На 16 октомври (събота) от 16:00 ч. артгрупа ДУПИНИ представя проекта ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА и пет артистични инсталации в сърцето на квартал Варуша Юг.

Второто издание на VT Graff Fest се проведе от 4 до 6 септември във Велико Търново. Фестивалът събра на едно място едни от най-разпознаваемите български графити артисти, които изрисуваха две стени на ул. Магистрална с обща площ 500 кв. м. Организаторите на събитието са Ганчо Ганев и Калоян Петров, а темата на тазгодишното издание беше „Природа“. Видео от работния процес и цялостната атмосфера от събитието ще бъде представено за първи път на живо във Велико Търново, след което предстои и онлайн премиера.

Проектът ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА включва създаването на пет арт инсталации, специално сътворени за отворените пространства на квартал Варуша-Юг. Артгрупа ДУПИНИ кани великотърновци и гости на града да се запознаят с проекта и да се включат в разходка по улиците на квартал Варуша-Юг в търсене на изкуството и среща с авторите. Проектът има за цел да адаптира темата на ежегодния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА, който се провежда в с. Габровци, към градска среда. Творците търсят връзката с интервенции от природата в градски локации, в затънтени кътчета, запустели фасади в квартал Варуша-Юг. Участниците в проекта са Румен Димитров – Попа, Катерина Милушева, Орфей Миндов, Лидия Къркеланова, Румен Рачков – Дървесния.

И двата проекта са подкрепени от Община Велико Търново.

Артистичният уикенд ще завърши с музикално събитие в клуб Мелон с благотворителен характер. В събота (16 октомври) от 19:00 до 23:00 ч. Галин Попов и Ларс Нордби ще селектират музика, а събраните средства от цената на билетите ще бъдат в подкрепа на възстановяването сградата на Клуб на дейците на културата (КДК). Повече за кампанията #БъдещеЗаКДК може да научите от нашия сайт.

ТАМ Велико Търново дава нов живот на Клуба на дейците на културата

Пространството за културни и социални събития ТАМ се мести в сградата на Клуба на дейците на културата  (КДК) на ул. Велчо Джамджията 16 във Велико Търново. Екипът си поставя за цел да възроди КДК като събирателна точка за артисти, място за вдъхновение и обмяна на идеи. ТАМ в партньорство със Социалната чайна разработва и менторска програма за младежи от центрове за настаняване от семеен тип.

„Обвързването на социалното с културното и съхраняването на духа на това емблематично за търновци място ще превърне КДК в общностно пространство, привличащо български и международни творци.“

заявява Галин Попов, съосновател на ТАМ.

Собственик на сградата, паметник на културата от регионално значение, е Община Велико Търново. Договорът за наем е за приземния етаж и двора. Срокът му е 5 години.

„Искаме предстоящият ремонт на помещението да послужи като добър пример за възстановяване на сграда с уважение към архитектурното и историческото ѝ наследство“,

допълва Попов.

За целта екипът на ТАМ се обръща към архитектите от AIA ателие, които са работили по различни интердисциплинарни проекти в Берлин и Лондон. Предстои публичното представяне на проектните визуализации. Стойността на планирания ремонт възлиза на над 50 000 лв., а за набирането на сумата ще се разчита на дарения, както и на привличане на партньори, спонсори и доброволци, които да се включат в ремонтните дейности.

През януари 2020 г. ТАМ за първи път се обръща към Община Велико Търново с предложение за партньорство за възстановяване на културните функции на КДК. Миналото лято в двора се проведе кино на открито, което беше посрещнато с ентусиазъм от търновци. В публичен онлайн дебат с участие на бизнеса и институциите през ноември, ТАМ и Социалната чайна представиха визия за бъдещето на КДК, която получи широка обществена подкрепа от артисти и граждани.

Сградата, която от години е неизползваема, е построена от Хаджи Павли Хаджиниколов. В нея до 1993 г. се помещава Клубът на дейците на културата, който играе важна роля в развитието на културния живот на Велико Търново през втората половина на XX век. През КДК минават имена като Габриел Гарсия Маркес, Йордан Радичков, Дора Габе, Любомир Левчев, Антон Дончев, артисти от Народния театър Иван Вазов и още. Тук е било и последното четене на Емилиян Станев.

ТАМ отваря врати през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития. ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели. Само през 2019 г. са реализирани 194 събития, представящи изгряващи и вече доказани български артисти. ТАМ си партнира с множество български и международни институции.

Чайната във Варна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници, но най-вече е първо работно място на младежи, израснали в социални домове. Целта на мястото е да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот и им даде инструментите да се изградят в личностно и професионално отношение. Създадена в партньорство с Община Варна и Областна администрация Варна, Чайната  вече 5 години се помещава в 3-етажна сграда паметник на културата в сърцето на Варна.