1m2 изкуство – Радоил Серафимов

75392793_2327306147379676_409040186916208640_o

Към фейсбук събитието | To the event >>

„1m2 изкуство” | 4-ти ноември | 20:00
Радоил Серафимов – Диско
Куратор Мартина Йорданова

( For English scroll down)
Радоил Серафимов (*1988 Габрово) е художник, който живее и работи в Габрово. Той завършва Магистратура по живопис към Великотърновския университетслед което продължава своето обучение и към момента работи над Докторската си теза. В работата си се вълнува от натрупването на боята и нейното движение като маса. Няма предварителна яснота и план за конкретен краен резултат и затова живописта за него е в процес на постоянно търсене и преформатиране. В тези свои действия Радоил Серафимов намира освобождение от предишни свои регулации и предпоставка за изграждане на нови такива. За художника е важно в картината да има непреднамерен емоционален заряд, изразен в динамика или покой.

Диско
2015, маслени бои на платно, 150 х 100 см.
Образите ни връхлитат непрестанно и от всички страни в нашето ежедневие. Много от тях преминават без да оставят следа във вниманието ни, докато има и такива, които веднага се запечатват и ни задържат към себе си. И тъй като всеки предмет има своя визуалност, ние веднага започваме чрез нея да търсим функцията или посланието на представеното изображение. Много често образа се превръща в знак, който не разказва истории, а въздейства със своите параметри, цвят и форма. Той събужда асоциации и се заражда в своето автономно ново съществуване насред живописта.
* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

„1m2 Art“ | Novemer 4 | 20:00
Radoil Serafimov – Disco
curator Martina Yordanova

Radoil Serafimov (born 1988 in Gabrovo) is an artist, who graduated in Painting from the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo. Currently he is doing his PhD work at the same educational department. In his work he is interested in the accumulation of paint and its movement as a mass. The artist has no clear idea of a concrete end result and this is why painting is for him constant search and reformatting. In these actions he sees a release from previous-self imposed regulations and a precondition for creating new ones. For Radoil Serafimov it is from main importance that the painting should have an unpremeditated emotional charge expressed in a dynamic or static form.

Disco
2015, oil on canvas, 150 x 100 cm
We are constantly surrounded by images in our daily lives. Many of them pass us by without capturing our attention, however there are some that hold our gaze. And since each object has its own visual appearance, we immediately begin to search for the function or message of that image through the object it represents. Very often, the image itself does not tell the story, the story is told through the way it interacts with its parameters, colour and shape. It awakens associations and engenders an autonomous new existence in the midst of the painting.

* This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo

Pазговор с художника Радоил Серафимов

Радоил Серафимов

Четиво за 5 мин.

Към фейсбук събитието | To the event >>

Радоил  Серафимов (1988) е роден в Габрово. Живее и работи в Габрово.

През 2012 защитава магистърската си степен специалност „Живопис” във Великотърновският университет „Св.Св. Кирил и Методий”. Към момента работи над докторската си теза. 

Награди: 

Награда от Художествена Галерия “Христо Цокев” от пролетен салон на габровските художници през 2016 г. „Едмонд Демирджиян“, с изложба в галерия „Ракурси“ през 2014 г., гр. София. Наградата е насочена към млади живописци за обещаващо развитие и посветеност в изкуството.

С куратора, Мартина Йорданова се запознават в галерия Heerz Tooya Велико Търново, след което имат други случайни срещи, в средите на изкуството. През вече изминалото лято Радоил получава предложение за самостоятелно представяне и съвместно работят върху настоящата изложба “Диско’’, която може да видите в “1м2 Изкуство” в ТАМ до 28 ноември. 

“1m2 изкуство” е съвместна инициатива на куратора Мартина Йорданова заедно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. За втора година “1м2 изкуство” представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от 1 кв.м.

Вдъхновено от концепцията за white cube (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

*Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново. 

Защо “Диско”?

Текста, който написах за “Диско”, е съпътстващ към работата и малко по-широк и условен.  Това е една картина от период, в който имам и други подобни търсения с други образи. По подобен начин съм се изразявал в други работи и исках картината да бъде оставена по-свободна за интерпретиране. Но изображението, което всъщност ме вдъхнови за тази работа е от друго заведение в Габрово, където присъстваше тази тонколона. Всеки път, когато минавах по улицата и наблюдавах светещата тонколона вътре, като някакъв примамлив знак от цветове, бях привлечен едва ли не, да вляза вътре и да чуя музиката.  В един момент този образ ме предизвиква да направя картина изваждаща изцяло сюжета от контекста си. Сега, представена в ТАМ, работата намира своето място много по-добре, отколкото, ако беше представена в едно типично изложбено пространство, с друг тип осветление и особености. 

С какво се различава съвременния художник от традиционното разбиране за професията художник? 

Традиционното разбиране за професията художник, също се променя с художествената дейност. Ако разбирането преди 100/200 години за художествената дейност е било едно, то днес е коренно различно на база развитието на самото изкуство, на самите художници и на тяхната работа. На мен веднага ми изниква въпроса: Какво е традиционното разбиране? Живописта продължава да се развива, да всмуква в себе си влияние от други медии, да ги преработва и да ги задържа отново в себе си. 

Има ли пазар в България за съвременна живопис и има ли галерия която да те презентира? 

Този въпрос се поражда все по-често, поради явната нужда съвременното изкуство да се развива. Пазар развит, както в западният модел реално няма. Има няколко колекционера, които колекционират млади автори и съвременно изкуство. Аз се сещам единствено за Николай Неделчев с неговата колекция. Не работя с галерия, която да ме презентира за момента.

Каква е причината зад избора ти да правиш това, което искаш пред това, което се търси?

Аз съм правил и това, което се търси от широката публика, поради чисто финансови подбуди. Причината да правя това, което искам е, че имам търсения и намерения много по-близки до творческата дейност поради необслужването на чужди вкусове.

Как съчетаваш работата си с художническата си практика? 

Съчетава се трудно, поради невъзможността да бъда повече време в ателието ми. От друга страна, както споменахме в другите въпроси, тъй като няма галерия която да ме презентира и няма пазар на съвременното изкуство в България, с което да можеш да се издържаш постоянно, ти трябва да работиш нещо друго и да имаш доходи от друго място, за да можеш, и да съществуваш, и да се самофинансираш за да реализираш идеите си. 

Кое е най-смелото действие което си предприел творчески?

Трудно мога да дам конкретен отговор. За момента като смело действие се сещам единствено за определени мои картини, които рязко са бягали встрани от повечето ми работи. Предполагам, че ще имам смели действия за в бъдеще и, че ще имам устойчивостта да не се ограничавам в удобна за мен, комфортна, постоянна среда на правене на картини. Когато имам нещо на ум в главата, не се колебая да го изкарам навън, то да излезе наяве и да просъществува. Изисква се смелост и да разрушиш картина върху, която си работил дълго без задоволителен резултат. Така че имам подобни картини или тематики, които примерно за някои хора може и да бъдат провокативни или да изглеждат по някакъв начин по-скандални. 

От къде черпиш вдъхновение?

От литературни произведения и от всичко, което ме заобикаля. Движиш се, пътуваш, виждаш нещо – то те впечатлява по някакъв начин, не само като цвят, а като ситуация, като сюжет, разказ и т.н. С последните ми работи примерно, вдъхновението е изцяло затворена система. Тъй като те са предимно абстрактни картини, където вече вдъхновението идва от самия процес на създаване на картината, от боята, от нейното движение и представа за развитие на картината, и самия процес на реализирането.

Много вдъхновяващо ми действа на Кандински “За духовното в изкуството”, особено когато той започва да говори за различните цветове. Начина, по който той ги описва наистина може да те вдъхнови и ти си ги представяш в съзнанието, всеки един от тях и техните вибрации. Намирам вдъхновение и в киното, като имам картини за които съм взимал образи от филми. 

Какво ти е мнението за арт сцената във Велико Търново?

Има някакво раздвижване в художествената сцена определено. Както със събитията, които се случват в ТАМ, при Галин Попов и кураторът Мартина Йорданова, така и от почти една година насам в новото пространство на Ларс Нордби галерия Heerz Tooya. В този ред на мисли, вкарване на по-свеж поглед за това, как може да се представя изкуство и в алтернативни пространства е полезно.

Какво се случва в България? Има ли горещи (вълнуващи) събития и кои са те? 

“Горещите” събития бързо изстиват и биват заменени от други такива. Все пак има изложби, които оставят по-трайни следи в художественият ни живот. Не бих конкретизирал с дадени примери, но относно случването на събития: София, поради жизненият си мащаб е изпълнена с институции, галерии, възможности и капацитет да има най-богат и динамичен културен живот. Другите големи градове като Пловдив и Варна също развиват своят артистичен живот. Търново също става по-видимо със споменатите в предишният въпрос пространства. Трябва да споменем и Габрово с Домът на хумора и сатирата. В тези градове се правят интересни събития, които разкриват потенциала  изкуството да се показва в други пространства с различни културни стратегии и практики. Определено се забелязват тенденции за децентрализиране на изкуството в България и мисля, че всяка проява в тази посока е положителна.

Какви са бъдещите ти планове и стремежи? 

На първо място да успея със защитата на дисертацията си. Впоследствие бих си пожелал повече време за работа в ателието.

От какво имаш нужда в контекст на културата и изкуството или какво си пожелаваш да виждаш по-често?

Повече живопис си пожелавам да виждам по-често. Хубава живопис. Би било добре да има повече възможности за реализиране на картини и изложби. Финансиране също, защото това е един от основните проблеми, за да може човек да има все пак и силите да продължи да прави това което е избрал, и което го интересува.

Снимки, архив на автора.

1m2 изкуство | Коста Тонев

70838148_2257237634386528_3437217027968729088_n

Към фейсбук събитието | To the event >>

„1m2 изкуство” представя Коста Тонев – „Разруха е посоката, в която всички са се устремили”
Куратор: Мартина Йорданова
26.Септември 2019 – 26.Октомври 2019 | ТАМ – Велико Търново

(English text below)

„1m2 изкуство” е съвместна инициатива на куратора Мартина Йорданова заедно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. Той представя вече за втора година артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от 1 кв.м.
Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

Откриваме новия сезон с Коста Тонев, който по настоящем живее във Виена, подготвя артистична резиденция в Москва и само преди месец имаше самостоятелна изложба в Пловдив, където е роден. Неговата видео-работа „Разруха е посоката, в която всички са се устремили” ще бъде показана в рамките на проекта „1m2 изкуство”. – Приватизация. Парчета от пешеходното пространство преминават в частни ръце. Никнат множество магазинчета и павилиони. После са заличени от променящия се градски пейзаж. Четири мима реконструират с жестове пространствата и ритуалите на пазарен обмен случили се там. Връщат към живот невидимите магазинчета.

* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

\\\\\\\\\\\\

„1m2 Art” presents
Kosta Tonev – „Ruin Is the Destination Toward Which All Men Rush”

Curator: Martina Yordanova
26.September – 26.October – 2019 | ТАМ

„1m2 Art” is a project of the curator Martina Yordanova in collaboration with TAM – a venue for meetings, events and exhibitions in Veliko Tarnovo. The project presents artists from the contemporary Bulgarian and international scene in the boundaries of a space around 1m2.. Inspired by the concept of the “white cube”, it gives the chance to young and established creators to present their own works of art in an unusual exhibition space.
For the new edition Martina Yordanova invites the artist Kosta Tonev who lives and works in Vienna, will be on a residency program in Moscow until end of 2019 and had recently a solo exhibition in his hometown Plovdiv. His video work „Ruin is the destination toward which all men rush” will be shown within the project „1m2 Art”. –
Privatization. Patches of pedestrian space were channelled into private hands. Shops and pavilions pop up everywhere. Then obliterated by the changing urban landscape. Four mimes reconstruct the missing spaces as well as the rituals of market exchange happened there. They bring back to life the invisible shops.

* This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo

TAM отива на гости в Габрово

60334789_2013486312094996_3870819162188152832_n

Към фейсбук събитието >>

For English scroll down

TAM отива на гости в “Дома на хумора и сатирата”, Габрово!
АРТбуса отново потегля на път!
Този път отиваме до Габрово за откриването на 24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството. Темата му е Измерения на публичното – публично пространство, публично изкуство, обществен дебат, обществени медии, обществена сигурност и други работи с обществено измерение!

Заминаваме на 17 Май от 18 часа от спирката на Летният театър! Имаме около два часа да разгледаме биеналето и потегляме обратно към Търново в 21:00 часа.

Програма за откриването на биеналето!
19:00 Откриване на изложбите и награждаване на участниците
20:00 Пиано – пърформанс на Сама Хамди и DJ парти.

Цената на билета е 6лв в двете посоки. Имаме 18 места и за това е добре да си запазиш място на време!
Място може да си запазиш като пишеш на страницата на ТАМ или се свържеш с Denica Milusheva!

Повече информация за биналето: https://www.facebook.com/GabrovoBiennial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAJDyncXIavcUTjyt9P7QAbIPhwSanAh3arl3YSxZvY-ccDybUALWg1ye6lAWkrnsRjQNK0ZSRI2j1v
____________

TAM is going to The House of Humour and Satire in Gabrovo!

The ARTbus is on the road again!
This time leaving to Gabrovo for the opening of the 24. Gabrovo Biennial of Humour and Satire in Art opens on the 17th of May. The theme of this year’s edition is Dimensions of Publicness and covers subjects such as public space, public art, public debate, public broadcasting, public threat and security, public interest.

We leave in 6 pm on May 17th from the Summer theater (Marno pole park) We’ve got 2 hours when we get there and we go back to VT at 9 pm.

Program of the Biennale opening:
7 pm – Opening of the exhibitions and awards ceremony
8 pm – Piano – performance by Samah Hamdi and DJ party

The return ticket costs only 6 lv. There are 18 spaces so it would be best if you save a seat. In order to do that you can send us a message at the TAM Facebook page or contact Denica Milusheva!

For more info: https://www.facebook.com/pg/GabrovoBiennial/events/?ref=page_internal

1m2 изкуство | Паула Турмина и Марио Радев

53150551_1916662865110675_2639099649243217920_n

Понеделник, 4 март 2019 г. от 19:00 ч. до 22:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

„1m2 изкуство” представя
Паула Турмина и Марио Радев – „Антропологии”
Куратор: Мартина Йорданова
4.Март 2019 – 15.Април 2019 | ТАМ – Велико Търново

(English text below)

„1m2 изкуство” е съвместна инициатива на куратора Мартина Йорданова заедно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. Той представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв.м. Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.
За осмото издание на „1m2 изкуство” Мартина Йорданова кани артистите Паула Турмина от Бразилия (*1991) и Марио Радев от България (*1994). По настоящем и двамата живеят и работят в Лондон. Паула учи Магистратура живопис в Лондонския Колеж по изкуства и преподава рисуване на деца в независимо училище. Чрез комбинацията от митове и исторически факти нейното творчество е носител на нови перспективи за бъдещето. Марио Радев е визуален артист, работещ като аниматор, илюстратор и преподавател. Чрез рисуването и своите анимационни филми той създава сложни светове, които комуникират неговата лична гледна точка, предлагайки свобода на тълкуване, насърчаваща зрителите да си задават въпроси, на които да дават свои собствени отговори. Последният късометражен филм на Марио Радев „O“ беше номиниран за Голямата награда на журито на престижния Сънденс филм фестивал. В пространството „1m2 изкуство” Паула Турмина и Марио Радев ще представят една нова инсталация носеща името Антропологии. Всъщност нова, защото двамата артисти, иначе двойка в живота, за първи път работят по общо представяне в публичното пространство. Заедно те се впускат в проучване на един фикционален свят с големина един квадратен метър. Какво се стреми да изучава антропологията? Кои са хората в съвременния свят? Приемайки ролята на антрополози, зрителите ще могат да изследват и създадат свои собствени заключения.

* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

„1m2 Art” presents
Paula Turmina and Mario Radev– “Anthropologies”
Curator: Martina Yordanova
4.March – 15.April – 2018 | ТАМ

„1m2 Art” is the last project of the curator Martina Yordanova in collaboration with TAM – a venue for meetings, events and exhibitions in Veliko Tarnovo. The project presents artists from the contemporary Bulgarian and international scene in the boundaries of a space around 1m2.. Inspired by the concept of the “white cube”, it gives the chance to young and established creators to present their own works of art in an unusual exhibition space.

For the eighth edition of “1m2 Art” Martina Yordanova invites artists Paula Turmina (*1991 Brazil) and Mario Radev (*1994 Bulgaria), both based in London. Paula is currently undertaking a MA Painting at the Slade School of Fine Art and teaching young children at an independent school. Her paintings, sculptures and analogue films combine myths and historical facts in order to create new perspectives of the future. The imagery recalls fables and exploration of the New World during colonisation in order to question issues of power, ownership and prejudice. Mario Radev works as director, animator, illustrator, visual performer and educator. Through drawing, painting and animated films, he creates complex worlds that communicates his personal view, offering a freedom of interpretation, which encourages the viewers to ask themselves questions, to which they provide their own answers. In 2018, Mario’s latest animated short film, [O], was nominated for Short Film Grand Jury Prize at the prestigious Sundance Film Festival.

Anthropologies is a new installation work by Paula and Mario specially created for “1m2 Art”. Collaborating in public for the first time, they are exploring together a fictional world that measures 1m2. What does anthropology seeks to study? Who are the humans in this world? Taking the role of anthropologists, the viewer will be able to explore and create their own conclusions.

* This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo.

1m2 изкуство | Ларс Нордби / Lars Nordby

47683555_1802621059848190_3753646067736903680_n

Събота, 15 декември 2018 г. от 20:00 ч. до 23:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

„1m2 изкуство” представя
ЛАРС НОРДБИ – „Vamoose”
Куратор: Мартина Йорданова
Откриване: 15.Декември 2018 – 20:00 | ТАМ

(English text below)
„1m2 изкуство” е последния проект на куратора Мартина Йорданова съвместно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. Той представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв.м. Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

За декемврийското издание на „1m2 изкуство” Мартина Йорданова кани родения в Норвегия художник Ларс Нордби. С неговото представяне ще приключи първия сезон на проекта, който ще бъде продължен и през 2019 година.

Ларс Нордби (*1988) е художник, основател и артистичен директор на резидентската програма ARV.I както и главно действащо лице в бъдещата галерия за съвременно изкуство Heerz Tooya във Велико Търново, чието откриване предстои съвсем скоро. Неговото изкуство има инсталативен характер и често съдържа театрални декори, видео творби и перформативни интервенции. Има магистърска степен от Художествената Академия в Осло и е представян в много чуждестранни институции и пространства за изкуство като Kunstnernes Hus, Норвегия; Център за изкуство на Хайд Парк и Чикагския отдел по изкуства в САЩ; Up Gallery Берлин и др.

www.larsnordby.com / www.arv.international / www.heerztooya.com

В „1m2 изкуство” художникът Ларс Нордби ще покаже за първи път видео творбата „Vamoose“, която съдържа заличена сцена от късометражния филм Поп Купа по сценарий и режисура на Ларс Нордби.

* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

„1m2 Art” presents
LARS NORDBY – “VAMOOSE”
Curator: Martina Yordanova
Opening: 15.December 2018 – 20:00 | ТАМ

„1m2 Art” is the last project of the curator Martina Yordanova in collaboration with TAM – a venue for meetings, events and exhibitions in Veliko Tarnovo. The project realizes participations of artists of the contemporary Bulgarian and international scene in the boundaries of a space around 1m2.. Inspired by the concept of the “white cube”, the project gives the chance to young and established creators to present their own works of art in an unusual exhibition space.

For the December edition of “1m2 Art” Martina Yordanova invites artist Lars Nordby from Norway. His presentation will be the closing event of the project for this year.

Lars Nordby (born 1988) is an artist, initiator and artistic director of the residency program ARV.I as well as the main figure behind the gallery for contemporary art Heerz Tooya in Veliko Tarnovo, which will have its official opening very soon.

Nordby’s artistic practice evolves around installation art, containing theater props, video works and performative interventions. He holds an MFA at the Art Academy in Oslo and has exhibited at different international venues for art such as Kunstnernes Hus, Norway; Hyde Park Art Center and Chicago Art Department, US; Up Gallery, Berlin, Germany.

In “1m2 Art” the artist will show for the first time his video work “Vamoose”, which contains a deleted scene from the short film King of Hearts written and directed by Lars Nordby.

*This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo.

1m2 ART | Деница Милушева

42194394_1698203853623245_2684540708177575936_n

Събота, 22 септември 2018 г. от 20:00 ч. до 23:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

„1m2 изкуство” представя
Деница Милушева – „Твоето тяло е подарък от смъртта”
Куратор: Мартина Йорданова
22.Септември 2018 – 24.Октомври 2018 | ТАМ – Велико Търново

(English text below)

„1m2 изкуство” е най-новия проект на куратора Мартина Йорданова съвместно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. Той представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв.м. Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

За септемврийското издание на „1m2 изкуство” Мартина Йорданова кани творящата във Велико Търново художничка Деница Милушева. Тя завършва скулптура във Факултета по изящни изкуства във Велико Търново. Към момента е докторант в Катедра Скулптура на Търновския университет. През периода на своето обучение е учила по различни програми в Португалия и Полша. Участва в биеналета и изложби в страната и чужбина. Най-често творчеството й като художник засяга теми, свързани с градската среда, места, които са загубили своята функция и докосват границата между лично и публично. Работите й са рефлексия на заобикалящата ни среда, а медиите, с които работи, произлизат от идеята или първоизточника на вдъхновение. За „1m2 изкуство” Деница Милушева създава инсталация от творби, предвидени да взаимодействат с пространството.

* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

„1m2 Art” presents
DENITSA MILUSHEVA– “Your body is death given”
Curator: Martina Yordanova
September 22 – October 22 – 2018 | ТАМ

„1m2 Art” is the last project of the curator Martina Yordanova in collaboration with TAM – a venue for meetings, events and exhibitions in Veliko Tarnovo. The project foresees participations of artists of the contemporary Bulgarian and international scene in the boundaries of a space around 1m2.. Inspired by the concept of the “white cube”, it gives the chance to young and established creators to present their own works of art in an unusual exhibition space.
For the September edition of “1m2 Art” Martina Yordanova invites artist Denitsa Milusheva who lives and works in Veliko Tarnovo. Denitsa Milusheva studied at the Faculty of Fine Arts in Veliko Tarnovo. Currently she is a PhD student at the Sculpture Department of the University of Veliko Tarnovo. During her studies she has participated in various programs in Portugal and Poland. Denitsa took part in Biennials and exhibitions in the country and abroad. Most often, her work as an artist concerns urban issues, places that have lost their functionality and touch the border between the personal and the public. Her work is a reflection of our surroundings and the media she works with derives from the idea or source of inspiration. For “1m2 art” Denitsa Milusheva creates an installation of works designed to interact with the space.

* This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo.