Отворена покана за артисти #БъдещеЗаКДК

For English scroll below

Артистична програма #БъдещеЗаКДК

Отворена покана за артисти от област Велико Търново за творческа работа с архива на КДК.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Пространство за култура и социални инициативи ТаМ отправя покана към артисти от обл. Велико Търново на възраст до 30 год., работещи в сферата на визуалните и приложни изкуства.

Поканата е за създаване на произведения, обвързани с архива на бившия Клуб на дейците на културата (КДК) във Велико Търново. Желанието ни е да стимулираме интердисциплинарни проекти, които да спомогнат за социализирането на архива чрез осъществяване на връзка между публика и историите от архива. Избраните артисти ще работят от юни до октомври с куратора Мартина Йорданова, която ще координира и насърчава съвместната и индивидуалната работа на участниците. Произведенията ще бъдат представени на обща изложба през ноември.

Aртистичната програма #БъдещеЗаКДК включва още творци, работещи в областта на визуалните изкуства, съвременния танц и театър. Художниците Невена Екимова, Димитър Солаков, Радостин Седевчев, хореографите Коста Каракашян и Стефани Ханджийска, театралните режисьори Ани Васева и Гергана Димитрова ще работят паралелно по създаването на своите творби, а програмата дава възможност за обмяна на опит.

За да кандидатствате, изпратете кратко портфолио, биография и мотивационно писмо до 1 стр. А4, в което споделяте защо искате да участвате и вашия подход за работа с темата и архивните материали.

Жури в състав Мартина Йорданова (куратор), Ларс Нордби (културен оператор, художник) и Радостин Седевчев (художник) ще изберат трима от вас за участие в програмата. Всеки ще получи хонорар от 600 лв и подкрепа за продукциони разходи

Очакваме вашите мотивирани предложения до 20.05.2022 г. на имейл: tam.vtevents@gmail.com с тема: Артистична програма #БъдещеЗаКДК

***За проучването #БъдещеЗаКДК

Сградата на ул. Велчо Джамджията 16 или новият дом на клуб ТаМ има богата история и важна културна функция за В. Търново. От 1967 г. до 1993 г. сградата е Клуб на дейците на културата, а изследователите д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев събират спомени, градски легенди и култови моменти от миналото на КДК в дигитален архив. Проучването и програмата „Бъдеще за КДК“ са реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Повече за инициативата #БъдещеЗаКДК тук и тук.

***За ТаМ

ТаМ отваря през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития във В. Търново. Клубът представя съвременна градска култура и нови артистични форми и насърчава гражданското участие в културния и социален живот. (www.tamvt.com)


Artistic program #БъдещеЗаКДК (Future for KDK)

Open call for artsists from Veliko Tarnovo area to work with the KDK archive.

Deadline: 20.05.2022

TaM space for culture and social initiatives opens a call for artists under 30 years old from Veliko Tarnovo area who work in the field of visual and applied arts.

The chosen artists will create works inspired from the archive of the ex Club of Cultural Figures (KDK in Bulgarian) in Veliko Tarnovo. Our wish is to stimulate interdisciplinary projects that facilitate socializing of the archive through linking audiences and stories from the archive. The artists will work from June to October with the curator Martina Yordanova. She will be coordinating and encouraging individual and common work of the participants. The art works will be presented in a common exhibition in November.

The Artistic program #БъдещеЗаКДК includes artists working in the field of visual arts, contemporary dance and theatre. The artists Nevena Ekimova, Dimitar Solakov, and Radostin Sedefchev, the choreographs Kosta Karakashyan and Stefani Handzhiyska, theatre directors Ani Vaseva and Gergana Dimitrova will work on their art works too. The progam provides opportunities for exchanging ideas and sharing experience.

To apply send us a shrot portfolio, CV, and motivation letter up to 1 A4 page to share why you want to participate and what’s your approach to the topic and the archive materials.

The jury – Martina Yordanova (curator), Lars Nordby (cultural operator, artist) and Radostin Sedefchev (artist), will chose three artists to join the program. Everyone will receive an author’s payment of 600 BGN and support with the production costs.

Send us your motivated proposals until May 20th, 2022 to tam.vtevents@gmail.com with Subject: Artistic program #БъдещеЗаКДК.

*** About the #БъдещеЗаКДК research
The building on 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str. or the new home of TaM has a rich history and an important cultural function for Veliko Tarnovo. From 1967 until 1993 the building was a Club of Cultural Figures (КДК). The researchers Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect collect memories, urban legends and cult moments from the KDK past in a digital archive. The research and artistic programa #БъдещеЗаКДК are supported financially by the National Fund „Culture“.

More about the #БъдещеЗаКДК initiative – here an here.

***About TaM
TaM opens in 2012 as an independent space for cultural and social events in Veliko Tarnovo. The club presents contemporary culture and new artistic forms, encourages active participation in cultural and social live.

“Разкажи ни КДК“ – клуб ТаМ събира историята на сградата на ул. Велчо Джамджията 16

Започваме изследване на историята на сградата на ул. Велчо Джамджията 16, която от април 2021 г. е нашият нов дом, а сред търновци е позната като Клуб на дейците на културата. Старт на проучването ще даде среща под надслов „Разкажи ни КДК“, която ще се проведе в събота, 15 януари от 14:00 ч. на познатото място.

По време на събитието екипът на ТаМ ще разкаже за планираните дейности във връзка със създаването на архив на КДК и ще представи изследователите, които ще работят по темата в следващите няколко месеца. Поставяме си за цел да съберем и дигитализираме архив с документи, снимки и лични истории. Тази нелека задача е поверена на екип от двама изследователи – д-р Зорница Драганова (културолог и антрополог към БАН) и арх. Веселин Алексиев (реставрация, консервация и социализация на сгради паметници на културата).

Картина на Цанко Петров, увековечила атмосферата в КДК Велико Търново

„Обживяването на сградата и превръщането ѝ в съвременен общностен център за култура, изкуство и диалог, минава през изследване и осмисляне на нейното минало.“, казва Галин Попов от екипа на ТаМ и пояснява: „Мястото дълги години е имало важна културна функция за града като Клуб на културните дейци. Нашият екип иска да проучи това наследство, за да го съхраним и представим по привлекателен за съвременната аудитория начин. Освен миналото на КДК ще изследваме функцията и историята на сградата преди основаването на клуба, както и развитието ѝ от 90-те до наши дни. Събраните истории ще бъдат достъпни онлайн, а десет творци ще създадат артистични творби в областта на театъра, танца и визуалните изкуства, стъпвайки върху архива.

Oтправяме покана към всеки, който има лична история, семейни спомени и снимки, свързани със сградата на ул. Велчо Джамджията 16 да заповяда на събитието. Създадохме и Фейсбук група „Разкажи ни КДК Велико Търново“, където дискусията ще продължи и онлайн.

И накрая да припомним набързо. След продължителна обществена кампания, подкрепена от местната и артистичната общност, както и от отговорните институции, клуб ТаМ Велико Търново се премести в приземния етаж на сградата на Велчо Джамджията 16 през 2021 г. С помощта на дарения започнаха ремонтни дейности на пространството, което дълги години беше изоставено и неподдържано. Архитекти от AIA студио безвъзмездно се ангажираха с каузата и създадоха проект, който да запази архитектурната стойност на сградата като част от културното наследство на Велико Търново.

Проучването се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ в рамките на проект „Бъдеще за КДК“.

Повече информация за събитието тук: https://www.facebook.com/events/291373266298204, а за Фейсбук група „Разкажи ни КДК тук: https://www.facebook.com/groups/1111247953019720/

ТаМ отваря врати през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития. ТаМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели. (www.tamvt.com)

#БъдещеЗаКДК – как върви ремонтът?

Here is info in English and how to donate for the campaign #FutureForKDK.

В края на 2021 г. ни се иска да се похвалим, че ремонтът на сградата на Клуба на дейците на културата е завършен, барът работи и организираме любимите ни дискусии, филмови прожекции, изложби, партита. Реалността обаче е, че все още имаме много работа!

Прекрасната новина е, че заедно свършихме страхотна работа и напредваме с всеки изминал ден, за да стигнем до заветния миг на официално рязане на лентички и разливане на шампанско! Това се случва благодарение на всички нас, които вярваме в общностната инициатива Бъдеще за КДК и даваме своето време, средства и енергия за постигането на съвместната ни визия! Благодарни сме, че сме част от този красив процес!

А сега нека ви разкажем какво сме постигнали досега.

Събрани дарения от кампанията #БъдещеЗаКДК

От старта на дарителската кампания на 12 юли до 20 декември 2021 г. са събрани 18 373,70 лв.

Повече от половината (9 668,30 лв.) са постъпили като регулярни дарения през нашата Patreon страница! Останалите са дарени по банков път, Pay Pal или по време на събития в подкрепа на каузата.

Общо 86 души са избрали да ни подкрепят през Patreon, PayPal или по банков път, а хората, включили се в събития в подкрепа на каузата, надвишава 200! Ето как може и вие да помогнете за каузата:

 • Чрез дарение по банков път (сметка в лв.) 
  • Сдружение „ВТ Ивентс“
  • IBAN: BG15BPBI79311028842301
  • BIC/SWIFT: BPBIBGSF
 • Чрез дарение през PayPal: http://www.paypal.com/paypalme/futureforKDK.
 • Като станете наш Патрон – www.patreon.com/tamvelikotarnovo.
 • Организирайте благотворително събитие.

Разходи за ремонтни дейности

13 796,12 лв. са изхарчените до 20.12.2021 г. средства във връзка с ремонта на сградата на Клуба на дейците на културата.

А ето и малко конкретика – за осветление и електрическа инсталация (2 438,87 лв.), ВиК услуги (662,11 лв.), строително-монтажни дейности (2 071,33 лв.), разчистване и извозване на боклук (577,22 лв.), материали (577,43 лв.), работа по метална дограма (5 869,20 лв.), ремонтни дейности по покрива на сградата (1 600 лв.).

Какво сме ремонтирали досега?

Още през май месец започнахме дейности по разчистване и изхвърляне на боклуци. Във всички акции се включиха десетки доброволци.

Продължихме с избиване на мазилката по стените и таваните до разкриване на тухлената конструкция. А под червения мокет открихме красиви мраморни плочки.

Започнаха ремонтните дейности по ВиК и ел. инсталацията. Монтирахме осветлението в основното помещение.

Милен Джановски доброволно подкрепи каузата и безвъзмездно ремонтира стълбите на ул. Велчо Джамджията и подмени част от улуците. Извършихме ремонтни дейности по покрива на сградата. Основната цел – спиране на течовете.

Започна изработването на метална дограма, а помещението за бъдещета баня и тоалетна беше разчистено.

Всички ремонтни дейности следват проекта, който беше безвъзмездно изработен от архитектурно студио Atelier AI.

Ремонтът не може да ни спре!

Докато вървят ремонтните дейности, дворът на КДК беше домакин на не едно и две събития от месец май досега. Събирахме се, за да гледаме късометражно и документално кино, да откриваме изложби, да слушаме звуци и да сътворяваме музика. Говорихме си за дизайн, общностно изкуство и култура, а за децата имаше куклен театър и парти за Хелоуин! Запознахме се с нова художествена литература, събирахме историите на квартала и четохме живи книги.

Междувременно се сдобихме със запомняща се нова визуална идентичност. Тя е дело на талантливия дизайнер Паул Воггенрайтър, който толкова се вдъхнови от търновската атмосфера, че избра да остане и работи в града.

ТАМ от октомври до октомври

С подкрепата на Национален фонд „Култура“ осъществихме една отдавнашна мечта за продуциране на съвременни културни продукти made in Велико Търново.

5-ма млади артисти създадоха съвместна изложба с помощта на куратора Мартина Йорданова по време на творческа резиденция в No Point Atelier. Мобилната изложба „Окупираме дома ти“ обиколи домовете на 30 души във Велико Търново, Габрово и София. Закупи си авторска творба на Андреа Попйорданова, Вяра Бояджиева, Петър Чиновски, Тодор Генов или Християна Йорданова.

Квартал Варуша Юг беше домакин на четири концерта на групите Ropotamo CO, Основно ветрове и ДевиРа, trohi и КАКЕ? А запис от лайф изпълненията издадохме на винили благодарение на Pressure Mastering студио в с. Стефан Стамболово. Провери как да се сдобиеш с плоча.

Варуша Юг е в центъра и на друга значима арт творба, създадена от Студио за документален театър Vox Populi. Туристическа обиколка с добавена стойност или театрален тур из улиците на Старо Търново – това е ТАМ ТУР Варуша Юг. Едно представление, което събира и разказва историите на къщите и хората от квартала.

Какво предстои?

През 2022 г. продължаваме с ремонтните дейности в КДК. Но освен с материалната страна на сградата, ще се занимаваме с нейната история, живите истории от спомените на търновци, архитектурната ѝ значимост и функции. С други думи ще създадем архив на КДК, който ще послужи за вдъхновение на артистични творби на десет утвърдени и по-млади артисти. Очаквайте и новия ни сайт, който ще отразява обновената ТаМ идентичност.

Това ще се случи с подкрепата на Национален фонд „Култура“, като пак с тяхна помощ предстои КДК да се сдобие с климатична инсталация и саунд система.

Вълнуваме се силно за това, което предстои и нямаме търпение!

С пожелание за весели и спокойни зимни празници от екипа на ТаМ!

Поръчай винил с концерт от Варуша Юг

ТаМ представя четири винила със записи от концерти в квартал Варуша Юг. Групите, чиито лайфове може да слушате на грамофон, са Ropotamo CO, Основно ветрове и ДевиРа, trohi и КАКЕ?,а винилите са:

 • ръчно произведени от нашите приятели от Pressure Mastering от село Стефан Стамболово;
 • с обложки с авторски дизайн, принтирани в No Point Atelier;
 • издадени в лимитирана серия.

Цената на една плоча е 70 лв., като приходите са в подкрепа на кампанията Бъдеще за КДК за възстановяване на сградата на Клуба на дейците на културата!

Как да поръчам?

Попълнете тази форма и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите около получаване на плочите и начина на плащане.

Научи повече за бандите и процеса на производство на плочи

Запознай се с Ropotamo CO

Запознай се с Основно ветрове и ДевиРа

Запознай се с trohi

Запознай се с КАКЕ?

Научи повече за процесът на ръчно производство на грамофонни плочи

Четирите концерта и записите се реализираха в рамките на проект “ТАМ от октомври до октомври”, който се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

Поръчай принт или знаме Окупираме дома ти

ТаМ представя петте творби от мобилната изложба Окупираме дома ти, които може да си поръчате. Цената на едно произведение е 70 лв., като приходите са в подкрепа на кампанията Бъдеще за КДК за възстановяване на сградата на Клуба на дейците на културата!

Как да поръчам?

Попълнете тази форма и ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите около получаване на плочите и начина на плащане.

Научи повече за творбите от куратора Мартина Йорданова

Теодор Генов и Андреа Попйорданова

Теодор и Андреа решиха да работят с текстил и да ушият знамена, след като привършиха с процеса на ситопечат в No Point Atelier, и по този начин символично да окупират дома Ви. Зинът, който те създадоха към знамената показва още едно измерение на концепцията на изложбата.

Вяра Бояджиева

Вяра посвещава своето изображение на ситопечат на пътуването – босите крака са здраво стъпили на земята, в позиция на стабилност, неподвижност, застопорени. А птицата е пътуването, летенето, небето, мечтите и разбира се, неизменен символ на свободата, онази която няма граници и не обитава конкретни пространства.

Петър Чиновски

Петър взима за изходна точка на своето изображение тестът на Роршах. Според него в теста всичко е видимо, но никое значение не е очевидно. Аналогична е ситуацията и в публичната среда – всичко е достъпно, но нищо не е разкрито. На пръв поглед изглежда просто и очевидно, но изисква интерпретация, за да бъде „разкодирано“. Този процес често разкрива повече за интерпретиращия, отколкото за интерпретираното. Исторически в прилагането на теста се очаква от пациента да разкодира неразпознаваемо изображение, за да подскаже неща, които сам не би могъл да каже за себе си. Тази абстракция на мисълта по темата проличава и в създаденото от Петър изображение.

Християна Йорданова

Християна ползва дома и дървото като препратки към личното и публичното. Пейката, която стои на входа на къщата или блока, но е извън тях, сякаш има за задача да свърже тези два елемента, като едновременно очертава връзката и границата между тях.

Мобилната изложба „Окупираме дома ти“ се реализира в рамките на проект “ТАМ от октомври до октомври”, който се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

Най-новите артистични намеси във Велико Търново представят в клуб ТаМ

Този уикенд пространство за култура ТаМ Велико Търново (ул. Велчо Джамджията 16, КДК) ще бъде домакин на две събития, представящи най-новите артистични намеси в градското пространство. На 15 октомври (петък) от 19:00 ч. премиерно ще се излъчи видео от провелия се в началото на септември VT Graff Fest, което ще покаже процеса на изрисуване на стените на ул. Магистрална. На 16 октомври (събота) от 16:00 ч. артгрупа ДУПИНИ представя проекта ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА и пет артистични инсталации в сърцето на квартал Варуша Юг.

Второто издание на VT Graff Fest се проведе от 4 до 6 септември във Велико Търново. Фестивалът събра на едно място едни от най-разпознаваемите български графити артисти, които изрисуваха две стени на ул. Магистрална с обща площ 500 кв. м. Организаторите на събитието са Ганчо Ганев и Калоян Петров, а темата на тазгодишното издание беше „Природа“. Видео от работния процес и цялостната атмосфера от събитието ще бъде представено за първи път на живо във Велико Търново, след което предстои и онлайн премиера.

Проектът ГРАД – ИЗКУСТВО – ПРИРОДА включва създаването на пет арт инсталации, специално сътворени за отворените пространства на квартал Варуша-Юг. Артгрупа ДУПИНИ кани великотърновци и гости на града да се запознаят с проекта и да се включат в разходка по улиците на квартал Варуша-Юг в търсене на изкуството и среща с авторите. Проектът има за цел да адаптира темата на ежегодния симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА, който се провежда в с. Габровци, към градска среда. Творците търсят връзката с интервенции от природата в градски локации, в затънтени кътчета, запустели фасади в квартал Варуша-Юг. Участниците в проекта са Румен Димитров – Попа, Катерина Милушева, Орфей Миндов, Лидия Къркеланова, Румен Рачков – Дървесния.

И двата проекта са подкрепени от Община Велико Търново.

Артистичният уикенд ще завърши с музикално събитие в клуб Мелон с благотворителен характер. В събота (16 октомври) от 19:00 до 23:00 ч. Галин Попов и Ларс Нордби ще селектират музика, а събраните средства от цената на билетите ще бъдат в подкрепа на възстановяването сградата на Клуб на дейците на културата (КДК). Повече за кампанията #БъдещеЗаКДК може да научите от нашия сайт.

Подкрепете #БъдещеЗаКДК

Here is info in English and how to donate for the campaign #FutureForKDK.

Бъдеще за КДК е общностна инициатива за набиране на средства за възстановяване сградата на Клуб на дейците на културата във Велико Търново и обживяване на пространството. Целта е да се запазят обществената функция и архитектурната ценност на сградата.

Визия за КДК

Визията на клуб ТАМ и Социалната чайна Варна е КДК да се превърне в съвременен културно-социален център, който да предложи на местните общности и гостите на Велико Търново място за диалог и разнообразна програма от културни събития. А младежи от рискови социални групи да получат възможност за първо защитено работно място и подкрепа чрез менторска програма.

Обществен дебат и подкрепа

Дискусията за бъдещето на КДК започна през 2020 г., като в нея взеха участие представители на институциите, неправителствени организации, бизнеса и местната общност (видео запис). Десетки артисти, културни мениджъри и граждани изказаха публично своята подкрепа за идеята (видеата #БъдещеЗаКДК)!

Община Велико Търново също прегърна каузата и от април 2021 г. отдаде за целите на инициативата първия етаж и лятната градина за период от 5 години. Десетки доброволци се включиха в акции за разчистване на помещенията.  

Архитектурен проект

С проекта напълно безвъзмездно се ангажираха и архитектите от Atelier IA, които изготвиха архитектурен проект за помещенията на първия етаж и лятната градина. Проектът беше публично представен и съгласуван с Община Велико Търново, като на всеки етап от процеса обратната връзка от общността е ключова!

Необходими средства

Предварителните изчисления показват че ремонтът ще струва не по-малко от 50 000 лв. Това включва разходи за подмяна на електрическата инсталация, климатизация на помещенията и справяне с проблема с голямата влага, осветление, подмяна на настилките и дограмата.

За събирането на средствата разчитаме на дарения от граждани, подкрепа от фирми и специалисти! 

До началото на юли 2021 г. разходите по разчистването на сградата възлизат на 2063 лв., а даренията са 1125 лв. 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 13.12.2021 Г.

Всички събрани дарения за кампанията #БъдещеЗаКДК досега възлизат на 18 343 лв., като малко повече от половината са постъпили като региулярни дарения през нашата Patreon страница!

Изхарчените средства за ремонта на КДК досега са 12 296.16 лв., в което се включват разходи за осветление и електрическа инсталация (2 438.87 лв.), ВиК услуги (662.11 лв.), строително-монтажни дейности (2071.33 лв.), разчистване и извозване на боклук (577.22 лв.), материали (577.43 лв.), работа по метална дограма (4 369.20 лв.), ремонтни дейности по покрива на сградата (1 600 лв.).

Благодарим ви за доверието и подкрепата!

Станете част от кампанията #БъдещеЗаКДК

Ако желаете да се вклюете в кампанията за обживяване на КДК във Велико Търново може да го направите по няколко начина, описание по-долу.

Дарете!

 • Чрез дарение по банков път (сметка в лв.) 
  • Сдружение „ВТ Ивентс“
  • IBAN: BG15BPBI79311028842301
  • BIC/SWIFT: BPBIBGSF
 • Чрез дарение през PayPal: http://www.paypal.com/paypalme/futureforKDK

Организирайте благотворително събитие!

Ако сте артист или културен мениджър може да подкрепите кампанията като организирате благотворително театрално представление, концерт, парти, изложба, прожекция, а част от приходите дарите за кампанията!

Споделете за кампанията!

 • Разкажете за кампанията на свои приятели и роднини! 
 • Изпратете имейл или споделете в социалните медии! 
 • Включете ни в своя блог, влог или подкаст, за да разкажем повече!

Благодарим ви, че участваме заедно в обживяването на КДК!

Say hello на новата ТаМ визия!

Човек и добре да живее, идва време за … нова визия! Покрай пандемията и новата динамика, предизвикателствата да продуцираме култура и изкуство (вж. ТАМ от октомври до октомври) и най-вече кампанията ни #БъдещеЗаКДК и новото начало в сградата на Клуба на културните дейци и Социалната чайна, дойде моментът да обновим и визуалния си облик.

Това нямаше да се случи, ако звездите не са бяха подредили по такъв начин, че да се срещнем с вдъхновяващия дизайнер Паул Вогенрайтър. На Паул (германец по произход, но според нас балканец по душа) толкова му допадна Велико Търново, че една седмица работно посещение доведе до преместване в нашия любим град.

И така нека да разкрием лека-полека как ще изглежда визуалната комуникация на ТаМ и Социалната чайна Велико Търново!

За визията от автора

Новата визия на ТаМ е разчупена и жива в приложението си, а поставена в организационна рамка отразява значимостта на разрастващия се и многообразен проект. Независимо дали принтирана или анимирана, тя ще се превърне в неразделна и завършваща част от идентичността ТаМ.

За Паул Вогенрайтър

Паул Вогенрайтър е графичен дизайнер от Германия, който живее и работи на различни места в Европа. Сред клиентите му са представители на изкуството и културата, както и малки бизнеси и физически лица. Фокусът му попада върху света на дигиталното и принта – книги, публикации, визуални идентичности, сайтове, движещи се образи, анимация.

След завършването на бакалавърската си степен в Свободния университет в Болзано, Италия през 2011 г. Паул съосновава студио за дизайн Hirn Faust Auge, Берлин, което функционира до 2016 г. През 2019 г. завършва магистратура по изящни изкуства със специализация в графичния дизайн и типографията в Университета по изящни изкуства в Хамбург, Германия. Освен да работи по поръчки, понякога инициира сътрудничество по международни проекти в областта на културата и изкуството. 

В момента Паул живее във Велико Търново, България, като работи за клиенти от цяла Европа. В същото време продължава да си сътрудничи с местни артисти и културни институции от Балканите.

ТАМ Велико Търново дава нов живот на Клуба на дейците на културата

Пространството за културни и социални събития ТАМ се мести в сградата на Клуба на дейците на културата  (КДК) на ул. Велчо Джамджията 16 във Велико Търново. Екипът си поставя за цел да възроди КДК като събирателна точка за артисти, място за вдъхновение и обмяна на идеи. ТАМ в партньорство със Социалната чайна разработва и менторска програма за младежи от центрове за настаняване от семеен тип.

„Обвързването на социалното с културното и съхраняването на духа на това емблематично за търновци място ще превърне КДК в общностно пространство, привличащо български и международни творци.“

заявява Галин Попов, съосновател на ТАМ.

Собственик на сградата, паметник на културата от регионално значение, е Община Велико Търново. Договорът за наем е за приземния етаж и двора. Срокът му е 5 години.

„Искаме предстоящият ремонт на помещението да послужи като добър пример за възстановяване на сграда с уважение към архитектурното и историческото ѝ наследство“,

допълва Попов.

За целта екипът на ТАМ се обръща към архитектите от AIA ателие, които са работили по различни интердисциплинарни проекти в Берлин и Лондон. Предстои публичното представяне на проектните визуализации. Стойността на планирания ремонт възлиза на над 50 000 лв., а за набирането на сумата ще се разчита на дарения, както и на привличане на партньори, спонсори и доброволци, които да се включат в ремонтните дейности.

През януари 2020 г. ТАМ за първи път се обръща към Община Велико Търново с предложение за партньорство за възстановяване на културните функции на КДК. Миналото лято в двора се проведе кино на открито, което беше посрещнато с ентусиазъм от търновци. В публичен онлайн дебат с участие на бизнеса и институциите през ноември, ТАМ и Социалната чайна представиха визия за бъдещето на КДК, която получи широка обществена подкрепа от артисти и граждани.

Сградата, която от години е неизползваема, е построена от Хаджи Павли Хаджиниколов. В нея до 1993 г. се помещава Клубът на дейците на културата, който играе важна роля в развитието на културния живот на Велико Търново през втората половина на XX век. През КДК минават имена като Габриел Гарсия Маркес, Йордан Радичков, Дора Габе, Любомир Левчев, Антон Дончев, артисти от Народния театър Иван Вазов и още. Тук е било и последното четене на Емилиян Станев.

ТАМ отваря врати през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития. ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели. Само през 2019 г. са реализирани 194 събития, представящи изгряващи и вече доказани български артисти. ТАМ си партнира с множество български и международни институции.

Чайната във Варна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници, но най-вече е първо работно място на младежи, израснали в социални домове. Целта на мястото е да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот и им даде инструментите да се изградят в личностно и професионално отношение. Създадена в партньорство с Община Варна и Областна администрация Варна, Чайната  вече 5 години се помещава в 3-етажна сграда паметник на културата в сърцето на Варна.