Проучване на местната общност във Велико Търново // A study of the local community in Veliko Tarnovo

00001

ViabilityNet 3.0 Program 2017/2018

(For English scroll down)

ViabilityNet 3.0 е тригодишна програма, включваща четири компонента:

  • Програма на лидерите на местните общности – целогодишна програма за физически лица
  • Мрежа за партньорство в ЦИЕ
  • Mрежа на предишни участници
  • Сътрудничество с академичния сектор

ViabilityNet 3.0 е програма на Via Foundation, която предлага на местните лидери пространство да учат, да разсъждават, да се свързват и да растат заедно, както и финансиране на проекти, насочени към овластяване на техните местни общности. Програмата ViabilityNet 3.0 е фокусирана предимно върху региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с вторичен обхват в Западна Европа.

Бяха проведени два кръга от програмата на лидерите на общността. Първият беше от август 2017 г. до юни 2018 г., а вторият стартира през август 2018 г. и завърши юни 2019 г.

За да научите повече за въздействието на програмата върху участниците и техните локални общности, разгледайте двете проучвания, създадени по време на програмата.

  • Проучване на въздействието върху участниците, техните подходи и практика в местните общности – study_community_leaders_VIA.
  • Проучване на местната общност във Велико Търново – A_case_study_on_Community_in_VelikoTarnovo

Атворът на тези проучвания Ленка Душкова е обучен медиатор, оценител и качествен изследовател на процеси на развитие, общества в процес на трансформация и постконфликти. В момента работи с катедрата за развитие и екологични изследвания в университета “Палацки“ в Оломоуц, Чешка република.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ViabilityNet 3.0 is a three-year program that includes four components:

  • Local community leaders’ program – a year-long program for individuals
  • CEE partner organisation network
  • Alumni network
  • Cooperation with the academic sector

ViabilityNet 3.0 is a Via Foundation program that offers local community leaders space to learn, reflect, connect and grow together and funding for projects that focus on empowering their own local communities. ViabilityNet 3.0 is focused primarily on the Central and Eastern European region (CEE), with secondary reach into Western Europe.

There were two rounds of the community leaders program. The first ran through August 2017 through June 2018 and the second was launched in August 2018 and ended in June 2019.

If you are interested in learning more about impact the program had on participants and their local communities, check two studies created during the program.

The author of the research, Lenka Dušková is trained mediator, evaluator, and participatory qualitative researcher of development processes, transforming societies, and post-conflict. She is currently affiliated with the Department of Development and Environmental Studies at Palacký University in Olomouc, Czech Republic.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s