Manja Ristić and Euerpi live at TAM

51210406_2594859607252265_4189956509548937216_n

Петък, 1 март 2019 г. от 21:00 ч. до 23:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

Маня Ристич (Сърбия) и Мирян Колев(България) започват своята колаборация със самоиздадения албум Furter East. Сътрудничеството им оформя силна, емоционално плътна и артистично изтънчена колекция от електро-акустични пиеси. През 2019 г. дуото се среща за първи път на сцена, за да изследва звуковите пейзажи на своето въображение, разширявайки музикалната си визия от текстурната и меланхолична среда до по-експериментални подходи, развиващи се от разширени техники, деликатна електронна обработка и декомпозирана лиричност.
На 1 март те ще бъдат ТАМ за да споделят своят микрокосмос
с всички вас.
Албумът им може да чуете тук.
Автор на обложката на албума е търновската художничка Denica Todorova

Manja Ristic фокусира работата си в областта на импровизациония пърформанс, записи на терен и интердисциплинарни научни изследвания. Като класически солов и камерен музикант (каквото образование е получила в,Лондон), както и композитор и импровизатор Маня, музицира в Европа и САЩ, включително си сътрудничи с утвърдени диригенти и изпълнители, мултимедийни артисти, визуални артисти, поети, театрални и филмови режисьори. През последните няколко години Маня е активна в областта на звуковаите екологии като културен и екологичен активист.
http://manjaristic.blogspot.com/
https://manjaristic.bandcamp.com/

E.U.E.R.P.I. е соловият експериментален ембиънт проект на китариста Мирян Колев. Той е музикант и композитор, работещ в областта на електро-акустичната, експериментална, ембиънт музика и саунд арт. При изпълненията си на живо използва обработени китари, които преминават през софтуерни ефекти, оригинални семпли, луупове и някои други нетрадиционни инструменти. За последните години, откакто проекта E.U.E.R.P.I. е активен, той има над 100 шоута из цяла Европа и Азия в различни пространства – от интимни представления в малки арт кафенета, през галерии, културни центрове, музикални клубове, фестивали за изкуство, филми и музика до шоута в катедрали, пещери, летища , Всяко място е уникално, така че всяко изпълнение е уникално.
https://euerpi.bandcamp.com/

Manja Ristić and Mirian Kolev started their collaboration with the self-released album Further East.
Collaboration between Bulgarian guitarist and Serbo-Croatian violinist rounded up in a strong, emotionally dense and artistically refined collection of electro-acoustic tracks. In 2019 the duo is meeting for the first time on stage, to explore the soundscapes of their sonic imaginary, stretching their musical vision from textural and melancholic ambient to more experimental approaches developing from extended techniques, careful electronic processing and decomposed lyricism.
In the last week of February duo will perform in Sofia, Stara Zagora and Veliko Tarnovo.

Manja Ristić is focusing her work in the fields of improvisational performance, field recording and interdisciplinary sound related research. As a classical solo and chamber musician (finished PGDip at the RCM, London), as well as a composer and an improviser Manja performed across Europe and in the US, involving collaborations with established conductors and performers, multimedia artists, visual artists, poets, theater and movie directors. During the last few year Manja is active in the field of sonic ecologies as a both cultural and environmental activist.

E.U.E.R.P.I. is solo experimental ambient project of guitarist Mirian Kolev. He is musician and composer working in the field of electroacoustic, experimental, ambient music and sound art. On live performances use processed guitar, running through software effects, original samples, real time loops and some othernon-traditional instruments. For last years, since his ambient project E.U.E.R.P.I. is active, he did over 100 shows all around Europe and Asia at different kind of spaces – from intimate performances in small art cafes, through galleries, cultural centers, music clubs, art, film and music festivals to shows in cathedrals, caves, airports. Every place is unique, so every performance is unique.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s