Приют за хора, приют за животни. Разговор с Бойко Гренцке

47393211_727501034299941_1162165781761359872_n

Събота, 15 декември 2018 г. от 18:30 ч. до 21:30 ч.

Към фейсбук събитието >>

До февруари 2018 година 664 деца в България са пълни сираци. Те живеят в сянката на своята драма, по краищата на обществото ни- търсещи, изгубени, чакащи…

Една от тези съдби е на Бойко Гренцке, който е имал щастието да бъде осиновен. И все още сам. Новите му родители никога не заживяват с него, но пък оставят в живота му странна следа- американските си имена.

Как обикновената човешка доброта може да оцелее и разцъфти, въпреки липсата на дом и родители? Дали съдбата на Бойко не е напомняне към всеки от нас- за състраданието което носим в себе си, за грижата за по-слабите, за красотата да правиш добро въпреки трудностите.

Бойко няма човешко семейство, но има най-искрено обичащите го същества- неговите спасени кучета. Бойко е техния дом, и те влизат в живота му с невинност и доверие.

„Това е моята мисия – да облекчавам болката на изоставените животни, които са имали моята съдба – да останат сами.”

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Charity Evening @ #TAM

Hello, we are inviting to join us for an inspirational meeting/discussion that will take place at bar TAM on the 15th of December.

By February 2018, 664 children in Bulgaria were full orphans. They live in the shadows of their drama, on the periphery of our society -seeking, lost, waiting…

Boyko Grenzke is one of those who share this fate, and who was fortunate enough to have been adopted. Yet he is still alone. His new parents never lived with him, but left a strange trace in his life – his American name.

How can ordinary human goodness survive and flourish, despite the lack of home and parents? Is Boyko’s fate not a reminder to each one of us of the compassion that we have in our hearts, of the care for the weak, of the beauty to doing good despite the difficulties.

Boyko does not have a human family but he has the most unconditionally loving beings – his rescued dogs. Boyko is their home, and they enter his life with innocence and trust.
“This is my mission – to alleviate the pain of the abandoned animals that have had my destiny – to remain alone.”

Boyko Grenzke was abandoned by his parents as a baby and grew up in an orphanage. At 6 years old he was adopted by an american couple but on the departure day his adoptive parents abandon him at the airport and go back to America without him. Today Boyko is in Bulgaria and still bears their family name but had never seen them again since that day. Boyko takes care of injured and homeless dogs for years and has managed to build a safe place for over 30 dogs…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s