You should put some sand into your shoes > Andrea Sobotkova

34777624_1548850261891939_7669295188027637760_n

13 юни 2018 г. от 18:00 ч. до 22:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

„1m2 изкуство” представя
АНДРЕА СOБОТКОВА – „Сложи малко пясък в обувките си”
Куратор: Мартина Йорданова
Откриване и разговор с артиста: 13.Юни 2018 – 18:00 | ТАМ

„1m2 изкуство” е нов проект на куратора Мартина Йорданова съвместно с ТАМ – пространство за срещи, събития и изложби в град Велико Търново. Той предвижда представяне на артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв.м. Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (*бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.
За второто издание на „1m2 изкуство” Мартина Йорданова кани родената в Чехия художничка Андреа Сoботкова. В момента тя пребивава във Велико Търново, където е по програма Еразъм към Великотърновския факултет по изобразително изкуство.

Андреа Сoботкова (*1994) учи в Академията по изящни изкуства на Прага в класа по интермедия на Павла Счеранкова и Душан Захорански. Нейния интерес е насочен към начина, по който нашето възприятие работи в определени ситуации (например по време на сън). Андреа анализира визуалното възприемане на околностите и тeхните приспособления, в това число и архитектурата, като извънредна среда, комбинация от места, не-места и неограничената фантазия на човешкия ум. В „1m2 изкуство” художничката ще покаже за първи път инсталацията „Сложи малко пясък в обувките си”, която е специално създадена за пространството „1m2 изкуство”.

* Проектът е подкрепен по програма „Изкуство и култура” към Община Велико Търново.

__________________________________________________________________________________

„1m2 Art” presents
ANDREA SOBOTKOVA – “YOU SHOULD PUT SOME SAND INTO YOUR SHOES”
Curator: Martina Yordanova
Opening and artist talk: 13.June 2018 – 18:00 | ТАМ

„1m2 Art” is the newest project of the curator Martina Yordanova in collaboration with TAM – a venue for meetings, events and exhibitions in Veliko Tarnovo. The project foresees participations of artists of the contemporary Bulgarian and international scene in the boundaries of a space around 1m2.. Inspired by the concept of the “white cube”, it gives the chance to young and established creators to present their own works of art in an unusual exhibition space.
For the second edition of “1m2 Art” Martina Yordanova invites artist Andrea Sobotkova from the Czech Republic. She is currently residing in Veliko Tarnovo, where she has an Erasmus program at the Faculty of Fine Arts.
Andrea Sobotkova (born 1994) studies at the Academy of Fine Arts in Prague, in the intermedia department (studio of Pavla Scerankova and Dusan Zahoransky). In her body of work Andrea shows her long-lasting interest in ways of perceiving under specific conditions (asleep, for instance): analyzing visual perception of the surroundings and its facilities (especially architecture) as extraordinary environment, combination of places, non-places and human mind’s limitless fantasy.
In “1m2 Art” the artist will show for the first time her installation “You should put some sand into your ”, especially created for the space.

This project is supported by “Arts and Culture” program of the Municipality of Veliko Tarnovo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s