Сдружение ЗОВ – Благотворителна среща

На 22-ри ноември от 18:00 ч. до 21:00 ч.

Към фейсбук събитието > >

Сдружение “ЗОВ” Ви кани на благотворително събитие с цел осигуряване на средства за закупуването на уреди за спортна зала, която да използват децата и младежите от ЦНСТДМ 1 и ЦНСТДМ 2, ул. “Цветарска” №14, в град Велико Търново.

Сдружение “ЗОВ” е неправителствена организация, която е базирана в град Горна Оряховица и от десет години развива своята дейност в подкрепа на деца в риск, деца с увреждания и деца, лишени от родителски грижи, отглеждани в институции и социални услуги в България. Сдружението е доставчик на социалната услуга „Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца” и подкрепя 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца във Велико Търново, Дневен център за деца с увреждания в Горна Оряховица, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Горна Оряховица, Кризисен център в с. Балван и Дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” във Враца. Усилията на организацията са насочени към развиване на социални умения, умения за общуване, умения за самостоятелност, към повишаване на мотивацията за образователно включване на децата, превенция на агресивното поведение, възможности за социализация посредством осигуряване на целенасочена организирана доброволческа подкрепа.
През 2016 г. Сдружение “ЗОВ” беше отличено от Министерство на труда и социалната политика за иновативна менторска програма, която подкрепя деца в риск и лишени от родителски грижи. Организацията получи трета награда в категорията “Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги” от Годишната Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

https://zov.org.uk/

Приканваме Ви да подкрепите нашата инициатива с присъствието си.

Auraire (Berlin) – Live concert at TAM

На 18-ти ноември от 21:00 ч. до 00:00 ч.

Към фейсбук събитието > >

For English scroll down

TAM на 18-ти ноември от 21:00
Вход 5лв.

In Auraire е немска група, базирана в Берлин, която ще ви омагьоса с персийски сантур, разпростиращ се върху минималистичен синт бас.
Танцовите елементи на бийтбокса и електронните ритми на Izumi Yamamoto, съпътствани от вокалите на Belen Zevallos, ви примамват и повеждат на интимно пътешествие.
Мекият инструментал от една страна и синтетичният тембър от друга, създават звуков пейзаж от оригинални песни, които се намират межу аналогови и виртуални светове.

Auraire са:
Felix Kaspar: сантур и перекуси
Pauline Diringer: цигулка
Izumi Yamamoto: синтезатор и бийтбокс
Belen Zevallos: вокали

https://soundcloud.com/search?q=Auraire
https://www.facebook.com/search/top/?q=Auraire
________________________________

TAM | Nov. 18 | 21:00 |Entrance: 5lv.

In Auraire is a German Band based in Berlin, where a Persian santur and a violin hover over a minimalist, low-squeezing synthesizer bass.
Danceable elements are created by Beat Box and electronic rhythms by Izumi Yamamoto and the voice of Belen Zevallos persuades and takes you on an intimate journey.
Warm instrumental sounds on one side and synthetic timbres on the other side create a soundscape of original songs between analog and virtual worlds.

Auraire are:
Felix Kaspar: Santur & Percussion
Pauline Diringer: Violin
Izumi Yamamoto: Synthesizer & Beat Box
Belen Zevallos: Vocals

https://soundcloud.com/search?q=Auraire
https://www.facebook.com/search/top/?q=Auraire