Postcards from Poland

42big1

TAM на 8-ми ноември от 20:00ч

for English scroll down
Изложбата, озаглавена “Пощенски картички от Полша”, е първото представяне на групата полски художници
(Magdalena Leśniak, Paweł Łyjak, Jakub Matys, Marta Piątek, Zbigniew Sikora, Simpson, Sabina Twardowska, Maciej Zdanowicz), наречена NEOfutro.
Решението да работят заедно е с цел улесняване на художествената практика, творческото развитие, взаимната подкрепа и вдъхновение.
Творбите им съдържат критичен поглед върху заобикалящото ги и различни аспекти на съвременния живот. Източник на тяхното вдъхновение са градът и източниците на масова комуникация.
Най-характерно за тяхното изкуство е начинът, по който вмъкват елементи на езика и иконографията в образите.

—————————————————————————–

Exhibition titled “Postcards from Poland” is a first presentation group of Polish artists (Magdalena Leśniak, Paweł Łyjak, Jakub Matys, Marta Piątek, Zbigniew Sikora, Simpson, Sabina Twardowska, Maciej Zdanowicz) called NEOfutro. They decided to work together for the purpose of facilitating of artistic practice, creative development, mutual support and inspire. Their works contain critical look into the surroundings, various aspects of contemporary life. The area of their inspiration is the city, the sources of mass communication. The characteristic for them is weave some elements of language and iconography of mass culture into the image.

 

Advertisements