Конструирана реалност или деконструирана фикция – имерсивни стратегии в работата на СИГНА

13697239_920262871417351_6748368553089270621_n.jpg

Summer Scriptwriting Camp 2016 – Lectures
(See English version below)

“Конструирана реалност или деконструирана фикция – имерсивни стратегии в работата на СИГНА”
Сигна Кьостлер ще ни запознае с основните концептуални, структурни и естетически методи на създаване на тези херметични пространства: сетивен дизайн, премахване на физическата граница между пърфроманс артиста и публиката, развитие на комплексна драматургична рамка чрез импровизация, нон-стоп пърформанс и др. Лекцията ще се фокусира върху ролята на пространството като изходна точка и използването на документален материал като главен изграждащ елемент в развитието на персонажите.

Лекциите са на английски език, с вход свободен.

Повече за съдържанието можете да научите тук:http://sumscriptwritingcamp.weebly.com/10551088108610751088107210841072.html

Lecture by Signa Köstler, 26.07 (Tuesday), 18:00 – 21:00, ТАМ – Veliko Tarnovo
“Constructed reality or deconstructed fiction – immersive strategies in the work of SIGNA”
In her lecture Signa Koestler will introduce the participants to the major conceptual, structural and aesthetic methods of creating these tight spaces: sensory design, removing the physical boundary between performer and audience, development of a complex dramaturgical framework through improvisation, non-stop performance, etc. The lecture will focus on the role of space as a starting point and the use of documentary material as a major building element in the development of the characters.

All the lectures are in English, with free admission.

find more on: http://sumscriptwritingcamp.weebly.com/10551088108610751088107210841072.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s