The Electro Acoustic Fingers back to TAM

1611001_854675274642778_1279790812504491032_n.jpg

7-ми април от 20:00ч

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

През месец февруари Велико Търново беше едно от местата включени в турнето на момчетата от The Electro Acoustic Fingers. Събитието се случи TAM, а ние като домакини може да кажем, че е едно от най-добрите случвали се някога при нас. Още същата вечер след концерта уговорихме Стефан и Момчил да дойдат отново. Този път решихме събитието да бъде с вход свободен. Изживяването е подарък от екипа на ТАМ към всички ценители на качествената музика.

The Electro Acoustic Fingers [TEAF] е проект създаден от музикантите Момчил Атанасов (електро-пиано) и Стефан Христов (таблаист и кахонист). Те представят джаз стандарти и популярни теми пречупвайки ги през призмата на хиндустани и електронна музика. Чрез познати мотиви, групата много скоро ви отвежда в неочаквани територии. Мекият слънчев изгрев се превръща в апокалиптична картина на пустинна жега и англичанинът в Ню Йорк напуска Манхатън и се губи в подземните електронни субкултурни сцени на предградията. TEAF определено ще ви изненада!
——————————————————————————————–
The ElectroAcousticFingers [TEAF] is a project created in Rotterdam (NL) by Momchil Atanasoff (piano and keyboards) and Stefan Hristov (tabla and cajón). They explore jazz standards and popular tunes through the idioms of Hindustani and electronic music. Through familiar motives, the band leads you soon to unexpected landscapes. The soft morning sunrise becomes an apocalyptic picture of desert heat and the Englishman in New York leaves Manhattan and gets lost into the underground electronic subculture scenes of the suburbs. TEAF will definitely surprise you!

Recent posts

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s