Приказки с Трион

12049700_854810827962556_7738546746283846267_n.jpg

2-ри април от 20:00

В края на месец февруари ви срещнахме с архитект Pадомир Данков от студио ЗАДРУГА. По време на лекцията му успяхме да видим много автентични снимки от Велико Търново и да чуем подробности свързани с тях и архитектурното развитие на града в периода 19-ти – 21-ви век.
Нашето следващо събитие посветено на архитектурата и дизайна, ще ни запознае с работата на Ателие Трион.

Aтелие ТРИОН / Atelier TRION е организация сформирана от три дами, въоръжени с неизчерпаема енергия и ентусиазъм да изработват ръчни послания, ангажирани със социални въпроси.
Творят готини хрумки за фестивали, събития и социални проекти – от функционални предмети до тематични инсталации. Oбщото в работата им си остава мисълта за опазването на природата и въвличането на обществото в приключението “upcycling”.
Ателието стартира в Culture Lab. или поредната артистично “рециклирана” сграда в центъра на столицата.

 

Пепеляшки ООД @ТАМ

12525174_847727442004228_5755117582810586261_o

27|03|16 от 20:00ч

Към събитието

 

Театрален наръчник за (разочаровани) принцеси на три езика, съставен съвместно от ОСАИК „36 маймуни” и ТАРТпродукцион Щутгарт
//
A trilingual theatre manual for (disappointed) princesses, written jointly by “36 monkeys” and TARTproduktion Stuttgart
//
Eine theatrale Anleitung für (enttäuschte) Prinzessinnen in drei Sprachen zusammengeschafft von OSAIK “36 Monkeys” und “TARTproduktion” Stuttgart

Пепеляшка е образ, който олицетворява сбъдването на една мечта. Всяко малко момиче минава през тази мечта. Тя обещава, че след като преминем през някои препятствия и трудности ни очаква именно онзи мъж – Принцът – и можем свободно да поемем по пътя на щастливия безгрижен живот. Какви са последствията от това обещание и какво остава след като то се сблъска с реалния живот?
„Пепеляшки ООД“ проследява преплитането на историите на три жени на прага на средната възраст. Те говорят за раздялата, за лъжата на семейната идилия и за непрестанното съревнование. Макар да идват от различни страни (Италия, САЩ, България) и да говорят различни езици, техните въпроси и копнежи, очаквания и трудности, учудващо добре кореспондират помежду си. И трите търсят нови перспективи и очакват онзи решителен магически обрат в живота, който да им донесе обещаното щастие. С този опит за скициране на един събирателен образ на жената и формулиране на нейната адекватна позиция днес, екипът се впуска в търсене на следите от един универсален „женски” език на съвремието. Буху-буху!
//
Aschenbrödel, Cinderella, das sind Namen, die einen Traum verkörpern. Jedes Mädchen träumt ihn. Er verspricht nach einigen Hürden und Mühen den Mann, ja den Prinzen und frei Haus das Glück eines sorgenfreien Lebens. Was für Folgen hat dieses Versprechen und was bleibt, wenn der Traum an der Wirklichkeit zerplatzt?
„Cinderellas GmbH” folgt den Lebenslinien von 3 Frauen, die in die mittleren Jahre kommen. Sie sprechen von Trennung, von der Lüge der Familienidylle und vom Wettkampf. Und obwohl sie aus Ländern wie Italien, Bulgarien, und den USA kommen und unterschiedliche Sprachen sprechen, gleichen sich ihre Fragen und Sehnsüchte, Erwartungen und Schwierigkeiten und korrespondieren miteinander. Alle 3 suchen nach neuen Perspektiven und leben in der Hoffnung auf den alles entscheidenden magischen Dreh – wenn er nur das versprochene Glück bringt. Mit diesem Versuch, ein vereinbares Frauenbild zu entwerfen und eine stimmige Position zur aktuellen Situation der Frau in der Gesellschaft zu formulieren, stürzt sich das Team in das Abenteuer, den Spuren einer universellen „Frauensprache” für die Gegenwart zu folgen. HUHU-HUHU
//
Cinderella is the personification of a dream-come-true. Every little girl passes through this dream. It’s the promise that, awaiting us soon after we overcome some obstacles and difficulties is the right man, the Prince, and that we can then freely head on to the road of a happy and carefree life. What are the consequences of this promise and what does it leave behind when confronted with real life?
Cinderellas Ltd. follows the interlacing stories of three women on the verge of middle age. Although they come from different countries (Italy, USA, Bulgaria) and speak different languages, their questions and cravings, their
expectations and difficulties correspond surprisingly well to one another. All three of them are on a quest for new prospects and live in hope of the decisive magical turn in life that will bring them their promised happiness. With this
attempt to sketch a composite character of woman and give appropriate voice to her position today, the team embarks on a pursuit, of the traces, of a universal “woman’s” present day language. Hoo, hoo!

Времетраене // Running time // Dauer : 80 минути // 80 minutes // 80 minuten

Автори // Authors // Autoren: Здрава Каменова и Гергана Димитрова // Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova // Zdrava Kamenova und Gergana Dimitrova
Съавтор, проучване // Co-Author, Research // Co-Autor, research: Анете Даубнер //Annette Daubner // Annette Daubner
Драматургия // Dramaturgy // Dramaturgie: Гергана Димитрова и Бернхард М. Ойстершулте // Gergana Dimirova and Bernhard M. Eusterschulte // Gergana Dimirova und Bernhard M. Eusterschulte
Режисьор // Director // Regie: Гергана Димитрова// Gergana Dimitrova // Gergana Dimitrova
Сценограф //Set Designer // Bühnenbild: Бернхард М. Ойстершулте // Bernhard M. Eusterschulte// Bernhard M. Eusterschulte
Музика // Music // Musik: Алексей Николов (Лоши петли) // Aleksey Nikolov (Loshi petli) // Aleksey Nikolov (Loshi petli)
Видео субтитри // Video Subtitles // Videoübertitelung : Петко Танчев // Petko Tanchev // Petko Tanchev
Асистент-сценограф // Assistant Set Designer // Bühnenbildassistenz: Златна Михайлова // Zlatna Mihaylova // Zlatna Mihaylova
Асистент-режисьор // Assistant Director // Regieassistenz : Михаил Жекунов // Mihail Zhekunov // Mihail Zhekunov
Актьори // Cast // Schauspieler:
Петър Мелтев // Peter Meltev // Peter Meltev
Нейтън Купър // Nathan Cooper // Nathan Cooper
Джероламо Фанчелу //Gerolamo Fancellu //Gerolamo Fancellu
Глас разказвач (български) // Nerratress (Bulgarian) // Erzählerin (bulgarisch): Здрава Каменова // Zdrava Kamenova // Zdrava Kamenova
Глас разказвач (немски) // Nerratress (German) // Erzählerin (deutsch): Йохана Нидермюлер // Jahanna Niedermüller // Jahanna Niedermüller
Превод на немски // Translation (German) // Übersetzung (deutsch): Александър Зицман // Alexander Sitzmann // Alexander Sitzmann
Превод на английски // Translation (English) // Übersetzung (englisch): Атанас Игов и Нейтън Купър // Atanas Igov, Nathen Cooper
Координатор // Project Coordinator// Koordination: Катрин Хрусанова // Katrin Hrusanova // Katrin Hrusanova
PR за България // PR for Bulgaria // Öffentlichkeitsarbeit in Bulgarien: Културна фондация А25 // A25 Cultural Foundation // A25 Cultural Foundation

https://www.facebook.com/CinderellasLtd/?fref=ts
http://www.36monkeys.org/

Представлението гостува във Велико Търново благодарение на програма “Изкуство в движение” на фондация Арт Офис с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”, DAAD и Гьоте-институт България

Създаването на проекта е финансирано от Столична програма “Култура” на Столична община за 2014 г., Национален фонд “Култура”, LaFT Baden Wurttenberg e.V. с фонд на Министерството на науката, изследванията и изкуството Баден-Вюртемберг и се осъществява в партньорство с Театрална работилница “Сфумато” и “OST- Свободната сцена в депото”, Щутгарт.
This project is funded by the 2014 “Culture” Program of Sofia Municipality, The National Fund for Culture and the Association of Free Theatre Baden Württenberg e.V. with funds of the Ministry of Science, Research and Art Baden-Württemberg and is realized in partnership with “Sfumato” Theatre-Lab, Sofia and “OST-Freie Szene im Depot”, Stuttgart.
Diese Projekt wird gefördert durch das “Culture” Program of Sofia Municipality 2014, den National Fund for Cultura und den Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg; Partner des Projekts sind das Theater-Labor “Sfumato”, Sofia und das “OST-Freie Szene im Depot”, Stuttgart

Специални благодарности на Асоциация за свободен театър, Посолството на Германия в София, ОКИ „Красно село” и всички приятели и доброволци, които ни помагат.
Special thanks to The Association for Independent Theatre, The German Embassy in Sofia, “Krasno Selo” Municipality Cultural Institute and all friends and volunteers who helped us.
Wir bedanken uns bei der Verband für freies Theater Bulgarien, beim Kulturhaus der Sofia Gemeinde “Krasno selo” und allen Freunden und Helfern, die das Projekt unterstützt haben.

Цена на билета: 9 лв
Eintritt: 9 lv
Ticket price: 9 lv

The Liquid tunes of Mr.JUBAR

10365434_845467345563571_2182457166064265479_o

 

19|03|16 от 22:30ч.

Към събитието

Преди около месец се впуснахме смело в изследването и представянето на местнoто музикално разнообразие. Beats of love и TAM FM бяха бойно кръщене на пулта за техните водачи и силно танцувално приключение за всички присъстващи. След изненадващото звучене и невероятно чистия позитивен vibe от партитата на Easy Пий, Ивалена Димец & Александър Македонски, наш следащ музикален хост ще е DJ Jubar.

Той е с дългогодишен музикален опит. Завършва класическа музика с кларинет, a в практиката си изпълнява предимно джаз стандарти и поп. Свирил е в Гренландия, Норвегия, Швеция, Дания, Англия. Kато диджей плува смело във водите на дийп хаус музиката, ню диското и фънка.

https://www.mixcloud.com/djjubar/funktastik/

В духа на тази поредица партита, това ще е поредната мистериозна дестинация, към която поемаме. Кой ще стигне TAM, зависи изцяло от вас.

Aeon Session

12828548_793075367463391_1425250999182110623_o12|03|16 от 19:00ч

Към събитието.

`Експериментална музика` – презентация и уъркшоп с Боян Аврамов
`Маската в пърформанса` – презентация на Мариян Ценов

Алексей Николов – impro free jazz/ambient

Пръформанс `Противоположни Паузи – 13 ` – Мариян Ценов

`Teeth Of Divine` – ethno drone/ modern classical

Вечерта ще продължи с експериментален джем-сешън

допълнителна информация:
`Експериментална музика` – презентация и уъркшоп с Боян Аврамов:
Историческото развитие на експерименталната музика, основни композитори и групи повлияли през годините. Презентация на различни подходи и изразни средства, ползваани при композиране и работа с други музиканти.

`Маската в пърформанса` – презентация на Мариян Ценов:
Използването на маска, замаскирането на участникът в изпълнението на един пърформанс има за цел да премахне разпознаваемия образ по нетипичен или необичаен начин. Преодоляването на индивидуалността за самият участник по време на изпълнението поставя както него, така и публиката в необичайна ситуация валидна единствено в рамките на изпълнението. В презентацията ще се представят материали от авторски пърформанси реализирани в периода от 2012-215 година, както и примери от творчеството на известни артисти работили в тази сфера.

Пръформанс `Противоположни Паузи – 13 ` – Мариян Ценов
В пърформансът се разглежда несъзнаваното действие и тялото като обект, противоположни на мисловната конструкция и осъзнато действие. Паузите между движенията са като статика, в която тялото е липсата на израз, на разпознаваемия субект, на прекратяване на смисъла. Противоположността като експесията на тялото се съдържа в идеята за действия, но свързани с индивидуалния движенчески акт като ритуал обединяващ настоящето с митичното и несъзнаваното.
Присъствието като такова, движението само по себе си, симбиозата между тяло, звук и пространство са основните моменти, където се пресичат противоположните 13 паузи.

Място: ТАМ
Начало: 19:00
Вход: 5 лв