Вечер на Ромската кухня

mid_1

26 октомври | 18:00ч | ТАМ

към събитието 

 

Сдружение „Мулти култи колектив” и ЦМЕДТ “Амалипе” ще представят Вечер на Ромската кухня във Велико Търново.

Очаквайте истории от първо лице, уникални ястия и десерти, напитки, съвременно изкуство. Също така ромски танцов състав ще представи автентични фолклорни танци.

Ще можете да дегустирате традиционни ромски ястия, както и да научите повече за ромската кухня и култура.

***

Моделът „Мулти култи китчън” е разработен от Сдружение „Мулти култи колектив” през 2011 г. в подкрепа на интеграцията на чужденците в България. Екипът кани представители на конкретна държава/общност да бъдат домакини на тематични културно-кулинарни събития, които включват дегустация на традиционни храни и напитки, разкази от първо лице за родната страна, демонстрация на традиционни дрехи, музика, танци, видео, организиране на различни работилници и т.н. В София домакини на „Мулти култи китчън” са били чужденци от всички континенти, а гости – стотици усмихнати българи. Инициативата е обявена за „добра практика” от Европейската комисия и от есента на 2015 г. се провежда в още 6 български града, като един от тях е Велико Търново.

ЦМЕДТ ,,Амалипе” е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.

За повече информация: Валери Ангелов, ЦМЕДТ ,,Амалипе”, 0882247945

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП в рамките на проект „Увеличаване на капацитета на НПО за прилагане на Мулти култи китчън модела в 6 български града”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Мулти култи колектив” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s