ДОБРЕ ДОШЪЛ ВКЪЩИ | WELCOME HOME | 22.12.2014

1524588_644041655706142_5772189122636328874_n

For English, scroll down

В третия дебат от серията дебати (Не)Частите на Велико Търново ще обсъждаме въпросите, свързани с временната и постоянната миграция.

В динамичното ни съвремие номадството е стил на живот, характерен за много хора. От години Велико Търново привлича чужденци, но и губи от качествения си потенциал заедно с напускащите го.

Кое кара едни да си тръгват, а други да прииждат? Какви са трудностите, с които се сблъскват онези, които са избрали града ни за свой дом? По този въпрос ще говорят финландеца Томи Нургрен и Виолет, която е от Франция. Какъв, от друга страна, е пътят, по който вървят Мартина и Нестор – двама напуснали града ни артисти, които живеят за постоянно във Виена.
Модератор на събитието е професор Маргарита Карамихова.

Начало: 20:00ч.

Език: български и английски (със симултанен превод)
Вход: свободен

Повече за участниците:
Проф. днк Маргарита Карамихова е доктор на науки за културата и има интерес в сферата на брака, семейството, родствените мрежи, миграциите, светите места, границите и граничните зони. Работи също така и върху изследвания на социализма и пост-социализма.

Томи Нургрен е финландец, живял и завършил живопис в Санкт Петербург. Премества се в Естония, като първо живее в град Хаапсалу, а после и в Талин. Във Велико Търново е от 9 години.

Виолет е израстнала във френската махала Ле Зембиалад, близо до град Перпинян, разположен на юг. Живяла е в квартал Бушуик, Бруклин, Ню Йорк и в Боливия, а преди това в Канада. В България е от 3 години.

Нестор Ковачев е роден през 1981 във Велико Търново. През 2005 завършва академията във Виена, където живее и работи и до днес с приятелката си Мартина Йорданова.

Събитието се организира от VT EVENTS в парньорство с Център за култура и дебати ”Червената къща” по проект ”Българска мрежа за граждански диалог” по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014г.

WELCOME HOME

For the third debate of the series ‘(Non)Parts of Veliko Tarnovo’, we will discuss issues related to temporary and permanent migration.

In our dynamic modern times, a nomadic lifestyle is followed by many people. For years, foreigners have been attracted to Veliko Tarnovo, but the town also suffered loss with the ones who left. What leads one to leave, while others are coming? What are the difficulties faced by those who have chosen our city as their home? This issue will be discussed by Finnish Tommy Nurgren and Violette, who is French. What is like, on the other hand, the road followed by those who left Veliko Tarnovo, Martina and Nestor – two artists who now live permanently in Vienna?

The moderator of the event is Professor Margarita Karamihova.
Debate will start at 8:00 pm.

Language: Bulgarian and English (with simultaneous translation)
Admission: Free

More info about the participants:
Prof. Margarita Karamihova is a Doctor of Cultural Studies who has an interest in the field of marriage, family, kinship networks, migrations, holy places, borders and border areas. She is also doing a research on socialism and post-socialism.

Tommy Nurgren is a Finnish who has lived and graduated in painting in St. Petersburg. He moved to Estonia and first lived in the town of Haapsalu, and then in Tallinn. He has been living in Veliko Tarnovo for 9 years.

Violette grew up in the French hamlet Les Embialades, near Perpignan, located in south of France. She has lived in the neighborhood of Bushwick, Brooklyn, in New York and in Bolivia, and before that in Canada. She arrived in Bulgaria 3 years ago.

Nestor Kovachev was born in 1981 in Veliko Tarnovo. In 2005 he graduated in the Academy of Arts in Vienna, where he lives and works together with his girlfriend Martina Yordanova.

The event is organized by VT EVENTS in a partnership with the Centre for Culture and Debate “Red House” for the project “Bulgarian network for civil dialogue” through ‘Program in support of Bulgarian NGO’ under ‘Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s