ВСИЧКОЯДЕЦЪТ | THE ALLEATER

10538018_641441169299524_8215321096734308124_n

13.12 събота │20:00 │ съвременен театър

Режисура: Ани Васева
Текст: Мирослав Христов
Художник: Георги Шаров
Звук: ДатаТранспортер
Участват: Галя Костадинова
ДатаТранспортер

“[…] яденето е жизнена дейност, избрана тук за осмисляне на човешкото в едно общество, което се дефинира чрез консумацията.
[…] Всичкоядецът е фигура на човека, който няма профил, пол и индивидуален образ. […] Той […] е взет като изходна точка при опит за разбирането какъв е този човек, който се стреми страстно към един „по-добре изяден свят. […] Става дума за театър, който чрез собствен изказ се опитва да мисли критически съвременния свят – не чрез познатото инсцениране на повече или по-малко актуални и познати теми и образи.”

Theatre performance

Director: Ani Vaseva
Text: Miroslav Hristov
Design: Georgi Sharov
Sound: DataTransporter
With Galia Kostadinova and DataTransporter

THE ALLEATER is the hard, but volatile mass in which we immerse our hand only to find out that our fingers are legs and our mouths – asses.
THE ALLEATER is the edge beyond which gender, size and matter does not matter, because are in the same time male, female, in between, miniature, gigantic, consistent and fragile. In Alleater’s mouth stalks little, sexy black hole, blazing in its estrangement and in it the nothing yawns.
The performance is realized by Plus, METHEOR, the fridge and theatre laboratory Sfumato with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s