СЪЩЕСТВУВАЩИ И ВЪОБРАЖАЕМИ ИДЕИ – ДЕБАТ ЗА АСЕНОВА МАХАЛА

10405527_620633551380286_1671348094260648080_n

Днес всички руини, които виждаме около нас, са забравени идеи от миналото.
Това, което ще бъде запомнено занапред ще бъдат идеите, около които се обединяваме и работим днес.

В крайните части на махала Асеневци откриваме бавно рушащи се инфраструктурни доказателства за активния живот, случвал се някога там – здания на фабрики, пресъхнал басейн, празно училище, редовен градски транспорт, все още обслужващ живеещите наоколо хора, които преди време осмисляли с работата си всички тези места. Цялата пустееща инфрастуктура, както и малкият жилищен квартал в съседство; изолираността, в която всичко съществува, сами по себе си представляват потенциал и възможност за обединяване на усилията ни в осмислянето и обновяването на този квартал.

Възможно ли е сборът от лични истории и инициативи, фокусирани върху дадено място, да направят видима промяна, която ще доведе до очертаване на нова културна среда?
Търсим ли днес все още посоките, които не просто определят съдбата на нашия личен живот, а водят към откриването на общи каузи?
С развиването на идвидуализма в глобализиращия се свят и с излизането от рамките на традиционните култури и мобилният живот на съвременния човек, усещането за общност става все по-чуждо, а това на принадлежност – все по-трудно за намиране. Може ли да променим това с работещи идеи и как се стига до там? Разполагаме ли все още с нужния ресурс, необходим за това: човешкото желание и вяра?

Първоначално, преди да започне чисто физическата намеса в едно място, трябва да имаме отношение към него, инструмент, водещ до осъщетвяването на нашите желания.
Вникването в същността на квартал Асеневци е важно и определящо за намирането на най-малкото общо кратно между хората, идеите им и полето за действие, което им се предлага.

„Urban Shortcut”a е платформа, която работи за намиране на взаимодействащите връзки, начина на случване и ползите от тях. В дискусията ще я представи Атанас Тотляков. Други хора, които от десетилетие насам дават идеалния пример за случването на симбиозата, са и Мариана Асенова и Деана Иванова, организатори на фестивала в Бяла Речка ”Goat Milk”. Фестивалът цели да стимулира рефлексия за това – как се раждат различията в отговор на местните условия? Как помним като индивиди и забравяме като общество? На какво ни учи частната история? Може ли работата върху паметта да не бъде травма, а занимание, което сближава и ни носи радост?
Галин Попов разпознава Квартал Асеневци като хоризонт на възможности за развитие на нова урбанистична култура и смята, че ако хората от креативния сектор не изпълнят работата си по осъществяването на един такъв проект, това ги прави съучастни с общата апатия и безвремието. Реализацията е свързана със сериозни колаборации между артисти, общински, държавни, частни организации и граждани. Всяка една личност и структура има своята роля, но там, откъдето трябва да се тръгне е идеята, произлязла от разбирането и даваща адекватна визия за тази част от града . Без идеи сме обречени на живеене сред изчезващите руини на нашето минало.

Темата за Квартал Асеневци – част от града

Източната част на Асенова махала в момента е една пустееща територия.
Необходимо е осмисляне на пространството като потенциална възможност за развивитие.

Място и време на събитието:
На 30 октомври от 18:30ч. ТАМ ще се проведе първият от поредица дебати, с които се надяваме да стигнем до решения, касаещи това, което днес липсва във Великотърновската социална и културна среда.

Учасници в дебата:
Атанас Тотляков – „Urban Shortcut” http://urbanshortcut.eu/about_us.html
Диана Иванова – фестивал „Goat Milk”, село Бяла Речка
Мариана Асенова – фестивал „Goat Milk”, село Бяла Речка
http://novakultura.org/goat-milk/
Галин Попов – VT EVENTS https://vtevents.wordpress.com/
Стефан Кръстев – модератор

Събитието се организира от VT EVENTS в парньорство с Център за култура и дебати ”Червената къща” и платформа за съвременно изкуство ” Urban Shortcut” по проект”Българска мрежа за граждански диалог” по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014г.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s