Ghost Breakers | 31.10.2014 | TAM Halloween Party

10726726_10152427524403597_1343931152_n

For English scroll down
Нощта бе тиха и студът щипеше лицето ви. Фигури от миналото стояха изправени и подигравателни гласове се чуваха нейде. Тъмнина се прокрадваше по прозорците на блажено мъртвите, търсейки жертва, трепереща в леглото си, търсейки страха в сгъстяващия се мрак и изведнъж! – внезапно движение в залата!

Каним ви да си прогоните духовете с музикалния екзорсизъм ТАМ!

The night was still and the frost bit your face. Figures from the past stood tall and mocking voices rang the halls. Darkness was stealing past the windows of the blissfully dead, looking for the victim shivering in bed, searching out fear in the gathering gloom and suddenly! a movement in the corner of the room!

Come break out your ghosts till the break of dawn!

СЪЩЕСТВУВАЩИ И ВЪОБРАЖАЕМИ ИДЕИ – ДЕБАТ ЗА АСЕНОВА МАХАЛА

10405527_620633551380286_1671348094260648080_n

Днес всички руини, които виждаме около нас, са забравени идеи от миналото.
Това, което ще бъде запомнено занапред ще бъдат идеите, около които се обединяваме и работим днес.

В крайните части на махала Асеневци откриваме бавно рушащи се инфраструктурни доказателства за активния живот, случвал се някога там – здания на фабрики, пресъхнал басейн, празно училище, редовен градски транспорт, все още обслужващ живеещите наоколо хора, които преди време осмисляли с работата си всички тези места. Цялата пустееща инфрастуктура, както и малкият жилищен квартал в съседство; изолираността, в която всичко съществува, сами по себе си представляват потенциал и възможност за обединяване на усилията ни в осмислянето и обновяването на този квартал.

Възможно ли е сборът от лични истории и инициативи, фокусирани върху дадено място, да направят видима промяна, която ще доведе до очертаване на нова културна среда?
Търсим ли днес все още посоките, които не просто определят съдбата на нашия личен живот, а водят към откриването на общи каузи?
С развиването на идвидуализма в глобализиращия се свят и с излизането от рамките на традиционните култури и мобилният живот на съвременния човек, усещането за общност става все по-чуждо, а това на принадлежност – все по-трудно за намиране. Може ли да променим това с работещи идеи и как се стига до там? Разполагаме ли все още с нужния ресурс, необходим за това: човешкото желание и вяра?

Първоначално, преди да започне чисто физическата намеса в едно място, трябва да имаме отношение към него, инструмент, водещ до осъщетвяването на нашите желания.
Вникването в същността на квартал Асеневци е важно и определящо за намирането на най-малкото общо кратно между хората, идеите им и полето за действие, което им се предлага.

„Urban Shortcut”a е платформа, която работи за намиране на взаимодействащите връзки, начина на случване и ползите от тях. В дискусията ще я представи Атанас Тотляков. Други хора, които от десетилетие насам дават идеалния пример за случването на симбиозата, са и Мариана Асенова и Деана Иванова, организатори на фестивала в Бяла Речка ”Goat Milk”. Фестивалът цели да стимулира рефлексия за това – как се раждат различията в отговор на местните условия? Как помним като индивиди и забравяме като общество? На какво ни учи частната история? Може ли работата върху паметта да не бъде травма, а занимание, което сближава и ни носи радост?
Галин Попов разпознава Квартал Асеневци като хоризонт на възможности за развитие на нова урбанистична култура и смята, че ако хората от креативния сектор не изпълнят работата си по осъществяването на един такъв проект, това ги прави съучастни с общата апатия и безвремието. Реализацията е свързана със сериозни колаборации между артисти, общински, държавни, частни организации и граждани. Всяка една личност и структура има своята роля, но там, откъдето трябва да се тръгне е идеята, произлязла от разбирането и даваща адекватна визия за тази част от града . Без идеи сме обречени на живеене сред изчезващите руини на нашето минало.

Темата за Квартал Асеневци – част от града

Източната част на Асенова махала в момента е една пустееща територия.
Необходимо е осмисляне на пространството като потенциална възможност за развивитие.

Място и време на събитието:
На 30 октомври от 18:30ч. ТАМ ще се проведе първият от поредица дебати, с които се надяваме да стигнем до решения, касаещи това, което днес липсва във Великотърновската социална и културна среда.

Учасници в дебата:
Атанас Тотляков – „Urban Shortcut” http://urbanshortcut.eu/about_us.html
Диана Иванова – фестивал „Goat Milk”, село Бяла Речка
Мариана Асенова – фестивал „Goat Milk”, село Бяла Речка
http://novakultura.org/goat-milk/
Галин Попов – VT EVENTS https://vtevents.wordpress.com/
Стефан Кръстев – модератор

Събитието се организира от VT EVENTS в парньорство с Център за култура и дебати ”Червената къща” и платформа за съвременно изкуство ” Urban Shortcut” по проект”Българска мрежа за граждански диалог” по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014г.

Иван Ланджев § Владислав Христов || Читателско студио ТАМ

plakat 18

18.10. 2014 от 18:30 ч.

Студиото ще срещне поетите Иван Ланджев и Владислав Христов с техните търновски почитатели. Книгите им – „Ние според мансардата” и „Фи” – ще представи Мая Ангелова. В студийното време ще ги четем, осмисляме и (до)измисляме. Всеки участник в импровизираната работилница получава възможността поне за час да стане съавтор на любимия си автор в негово присъствие. Гвоздеят на вечерта ще бъде представянето на новата книга с поезия на Владислав Христов „Германии”, само ден след излизането й от печатницата. Текстове от нея ще чуете в изпълнение на актьора Милен Димитров.

Повече за читателско студио ТАМ:
Форматът има за цел да представя автори на съвременна поезия и проза. Досегът с автора в акустична среда ще осмели читателя да се огласи в познатите и предпочитани или непрочетени още текстове. Резултатът от подобно усилие сам по себе си притежава достойнствата на завършена творба.

FB event: https://www.facebook.com/events/540311692768066/

Слънцестоения над Черната река

10708402_10202185459791156_2089650993_n

17.10. 2014 от 20:00 ч.
“Слънцестоения над Черната река” е мултимедиен проект по идея на Калоян Праматаров, обединяващ поетични текстове, писани по време на десетмесечния му престой в Скопие, фотографии на съвременното селище от Марица Колчева и Десислав Лилков и експериментална дарк ембиънт среда, пресъздадена от Боян Аврамов.

Поезия, образност и звук се преплитат, за да внушат една действителност, в която историческите напластявания и тревожното всекидневие пораждат страх и неразбиране към Чужденеца и го обричат на самота. В еклектиката на града границите между епохите и гледните точки се размиват, за да очертаят абсурдността на затвърдените предразсъдъци и да представят емоционалното състояние на отделния индивид, който единствен има значение. Няма преди и няма след. Има само тук и сега, а трите земетресения, разрушили на три пъти до основи града през II, XVI и XX в., са оста, по която авторът започва трудоемкото изкачване от Долната към Горната земя, за да отговори искрено на въпросите на общата памет. Основни теми са археологическият контекст, градската мистика и влиянието на градската среда върху индивидуалната самопонятност.

Повече информация за проекта на : https://www.facebook.com/slancstoenianadchernatareka?fref=ts

FB event: https://www.facebook.com/events/556559887779646/

Eine Kleine Nachtmusik #3

10721270_966912573323573_302323317_n

 

Eine Kleine Nachtmusik парти отново ТАМ!
Ще потретим събитието в събота,
11 октомври от 22:30 часа
с нашите приятели от P.A.B. – https://www.facebook.com/pages/Party-Animals-Bulgaria/177264428366?hc_location=timeline
Очертава се още една страхотна нощ!

Eine Kleine Nachtmusik party take 3!
Saturday, 11th of October
Starts at 22:30
with our friends from P.A.B. – https://www.facebook.com/pages/Party-Animals-Bulgaria/177264428366?hc_location=timeline
It would be an incredible evening!

 

to the event: https://www.facebook.com/events/730571567012697/

 

ALL MACHINE – Kinga Toth | Reading and Sound Poetry Performance

kinga

07.10.14 от 20:00 ч.

For English scroll down
Кинга Тот, родена през 1983 в Сарвар, Унгария е артист, писател, журналист, вокал на групата Tóth Kína Hegyfalu, както и член на управителния съвет на Асоциацията за млади артисти Йосиф Атила.

ТАМ тя ще представи своя проект ‘ALL MACHINE’, който вече е осъществяван вБудапеща, Братислава, Щутгарт, Прага, София и други.

‘ALL MACHINE’ се състои в графична изложба и звуково-визуален поетичен пърформанс, като ядрото на проекта е въпросът за отношението между хора и машини. Той представя съвременното общество като резултат на съжителството между двете.

Събитието е част от програмата на Литературен Фестивал Русе (http://www.eliascanetti.org/269.0.html?&L=2) организиран от Международно дружество Елиас Канети с подкрепата на Унгарски културен институт.

повече информация на: http://tothkinga.blogspot.de/

Kinga Toth, born in Sárvár (Hungary) in 1983, is an artist, writer and a journalist. She is also the lead singer of the band “Tóth Kína Hegyfalu” as well as board member of the József Attila Association for Young Writers. 2013 she was fellow of the academy Solitude in Stuttgart.

TAM, Kinga Toth will present her project “ALL MACHINE” which she already implemented site-specifically in Budapest, Bratislava, Stuttgart, Prague, Sofia and other cities. ALL MACHINE comprises an exhibition of graphics and a visual-sound performance with her poems. The central topic of the project is the perception of people and machines. ALL MACHINE shows the living together of people and machines and how our contemporary society evolves from that.

the event is part of the Literature Festival Ruse, organized together with the International Elias Canetti Society and with the support of the Hungarian Cultural Center.

for more info: http://tothkinga.blogspot.de/