Упражнения по стил – Фотографска изложба на Павел Белчев

Image

For English scroll down.

Павел Белчев показва цикъл от фотографии, изграден по идеята на едноименната книга на Реймон Кьоно.
Фотографската интерпретация на 20 течения в изкуството използва общ сюжет във всичките кадри,
който е сведен до един обект – яйцето – като проста и разпознаваема форма. Изложбата изследва връзката
между фотографията и останалите изкуства, както и формалните граници между тях.

Pavel Belchev shows a cycle of photographs based on Raymond Queneau’s novel.
The photographic interpretation of the 20 movements in the arts uses mutual subject in all its frames, which is brought down to one single object – the egg- as a simple recognizable form. The exhibition explores the connection between photography and the rest of the arts, as well as, the formal boundries between them.

http://www.facebook.com/events/270773736389046/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s