…

Image

http://vtfilmfest.wordpress.com/

 

http://www.facebook.com/pages/VT-Film-Fest/497819020230010?fref=ts

 

For English scroll down.

VT FILM FEST е първият филмов фестивал базиран във Велико Търново. Неговата идея е да покаже добра селекция от филми на социална тематика от различни жанрове.

По иницитива на ЦМЕД АМАЛИПЕ и VT Events, първата година ще е посветена на ”Рома Прайд” 2012.

От 5-ти до 7-ми октомври филмите ще бъдат показани в Клуб “Таралеж”. Те поставят “Ромския въпрос” с надеждата зрителите да открият нови отговори за живота на ромите –  за богатството на тяхната култура, но също и за проблемите в етноса, като и тези, с които се сблъскват отвън.

Фестивалът ще се проведе по времето на „Рома Прайд“ 2012 и ще е част от него. Това е международна инициатива под егидата на ЕГАМ (Европейско Гражданско Антирасистко Движение), насърчаваща организирането на културни и социални събития, които от една страна да покажат богатата култура на ромите, а от друга – да привлекат обществено внимание към проблемите, свързани с едно от най-големите малцинства в Европа. „Рома прайд“ е събитие, случващо се в много държави и е подкрепяно от все повече хора и организации работещи за защита на човешките права и споделящи идеите за антирасизъм и антидискриминация.

В първата вечер VT FILM FEST ще бъде подкрепен от героите на филма “Отивам в Италия ” които са безспорно един от най-добрите ромски оркестри в България – “Малките Карандила”.

Фестивалът е организиран от VT EVENTS и ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ и не би бил възможен без подкрепата на режисьорите, филмовите екипи, Клуб „Таралеж”, Арт Лято, “Малките Карандила”, ЕГАМ, Европейската Комисия, Съветът на Европа, Френското посолство, Мelon Live Music Clubкакто и целият екип от съмишленици, които работиха с целия си ентусиазъм за осъщствяването на проекта. Благодарим Ви!

VT FILM FEST is the first film festival based in Veliko Tarnovo. The idea is to show a good selection of independent, high quality films from all around the world, from different genres and on various topics.

Initiated by “AMALIPE – Center for Interethnic Dialogue and Tolerance” and VT Events, the first year is dedicated to the “Roma question “and will be a part of“Roma Pride” 2012.

This is an international initiative under the umbrella of EGAM (European Grassroot Antiracist Movement) which targets  Roma communities in Europe to organize initiatives in order to show their pride of their origin and culture and at the same time to  attract the public attention to the problems of one of the largest minorities in Europe. Roma Pride is an Europe-wide event coordinated by many organizations based in numerous countries and working in the fields of human rights, anti-racism and anti-discrimination.

The films will be shown between 05.10.2012 and 07.10.2012 in “Club Taralej”  with the hope that the audience will discover new answers about the live of rome people – for their  rich culture as well as the problems the roma  people  facing in and out of their community.

At the first evening of  VT FILM FEST the characters from the movie  „Going to Italy“ which are indeed  one of the best  Roma band in Bulgaria .the Orchestra Karandilla Junior will give a concert on the occasion.

The event is organized by VT EVENTS and CENTER AMALIPE and could have never been realized without the great support of the directors, the film crews, Orchestra Karandila Junior,  ”Club Taralej“, Арт Лято, EGAM,  The European Comission, Counsil of Europe, Мelon Live Music Club, and the whole team of volunteers working for the festival. Thank you very much!