GAVAZOV

For English scroll down.
GAVAZOV
Благодарение на екип от изследователи и колекционери, българския художник Milosh Gavazov бива открит за света и неговото влияние и значение за световната арт сцена расте лавинообразно.Събитието представлява премиера на албума-биография на Гавазов и дискусия върху творчеството на легендарния художник.
Kнигата-Албум е издадена в началото на 2012 г. Разговорът по време на презентацията лавира между теми за статута на художника, историческа ревизия на моменти от историята на изкуството, комплексите и проблемите на българската сцена, комерсиализация на изкуството и парадигмата на изкуството като цяло.
   Формат на събитието:
презентация – разговор с биографа на художника Димитър Шопов, Вера Млечевска – критик и куратор, и Васил Читанов потомствен български емигрант от Ню Йорк – известен като най-ревностния колекционер и почитател на творчеството на Гавазов. Разговорът е придружен с прожекция на артефакти на Гавазов, който протича за около един час и половина.
   Участници:
Димитър Шопов – автор на книгата, изследовател и биограф на Гавазов
Вера Млечевска – критик и куратор
Васил Читанов – колекционер и почитател на творчеството на Гавазов от Ню Йорк
  Организатор:
VT EVENTS
  Място и час :
1 Октомври  от 20,00 часа  в клуб” Таралеж ” гр. Велико Търново
GAVAZOV

The Bulgarian artist Milosh Gavazov was discovered for the world by a team of researchers and collectors, and his influence and significance for the international art scene has been growing rapidly.

The event will be the first public presentation of Gavazov’s Catalogue-Biography and a discussion about the work of this legendary artist.

The book “Album” (Catalogue) was publish in the beginning of 2012. The discussion during the presentation is expected to vary between topics concerning the social status of the artist, revision of some moments in the history of art, fears and problems that the Bulgarian art scene faces, commercialization of the art and the art paradigm in general.

Type of the Event:

Presentation – dicussion with the artist’s biographer Dimitar Shopov, Vera Mlechevska – art critic and curator, Vassil Chitanov – ancestral emigrant and the most ardent collector and admirer of Gavazov’s works. Some video materials will also be included. Duration – 1h 30 min.

Guests and Participants:

Dimitar Shopov – author of the book, Gavazov’s biographer and researcher

Vera Mlechevska – art critic and curator

Vassil Chitanov – collector and admirer of Gavazov’s works

Place and Time:

Taralej Club, Veliko Tarnovo, 1 Oct., 8 p.m.

This event is organized by VT EVENTS.