„POST BOX GALLERY ” – галерия в пощенска кутия.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN .

„POST BOX GALLERY ” – галерия в пощенска кутия.

Целта на проекта „POST BOX GALLERY ” е създаване на ново изложбено пространство, което е лесно достъпно за наблюдаване и дава възможност на български и чуждестранни автори( начинаещи и утвърдени) да представят своето изкуство. Тъй както пощенската кутия винаги е била връзка в комуникацията, така и тази галерия създава интимна връзка между наблюдател, артист и изкуство .

Конструкцията използвана за представяне на “POST BOX GALLERY ”в рамките на фестивала “12 часа изкуство” е прототип . Целта е достигане до по-голям брой хора и даване възможност за обсъждане както между отделните личности, така и институции. Реализацията на идеята е “POST BOX GALLERY ”да бъде изработена от метал и да бъде поставена за постоянно на фасадата на Централен пощенски клон в град Велико Търново.

ИЗЛОЖБА “ CROSSINGS“ СТЕФАН КАРТЧЕВ

“VT EVENTS” е организация с интереси в развитието и промотирането на изкуства, които да бъдат достъпни до широк кръг хора. Настоящият проект има за цел симбиоза между противоположности; от една страна на свободния уличен „графити” стил, често влизащ в противоречие с властите и от друга с графиката на пешеходната пътека, като чисто институционална. Личната естетика и закономерността на обществените знаци. За тази изложба помолихме графичният дизайнер Стефан Картчев да направи проект за пешеходната пътека, която иска да пресече. За да добиете идея за размаха на неговите крачки, може да проверите линка към блога му, а за да видите резултатите от това, което направи за нас погледнете в пощенската кутия.

Мястото подбрано за осъществяване на графичния проект е пешеходната пътека на сфетофара в началото на бул. България и входа на Кооперативния пазар във Велико Търново, поради своята централна локация и оживеност. Това е точка, в която трафикът от хора и коли е изцяло регулиран от сфетофар и необичайната маркировка няма да предизвика обърканост или инциденти, а по-скоро любопитство и изненада.

СТЕФАН КАРТЧЕВ —http://stefankartchev.tumblr.com/

Стефан Карчев е на крехката възраст от 21 години, 10 от които е прекарал във френскоговорящи страни, а именно Франция, Белгия и Швейцария. Изучавал е рекламен дизайн в Брюксел, завършил е приложни изкуства с профил дърворезба в София. Работил е върху декори за Culture Beat и Totally Events. Взема участие в Sofia Design Week с инсталация на име Frenzy Layers. Вдъхновява се от филмите от 60-те години на миналия век, както и oт научно-фантастични филми от 80-те години. Музиката, която предпочита е електронна и субкултурна. За него е по-важен не самия резултат, а процесът на работа в един проект и пътя, който трябва да се измине до постигането на желания ефект.

http://www.facebook.com/events/161513923975594/

“POST BOX GALLERY ”

The main goal of the « POST BOX GALLERY » project is to create a new gallery space with exhibitions opened to all. Bulgarian and foreigner artists, beginners as well as well established, will have the opportunity to present their art. The mail box has always been an object creating communication between people, and this gallery space will allow viewers to have a private contact with art and the artist.

The construction used for presenting “POST BOX GALLERY “as part of the festival”12 hours art”is a prototype . The purpose of the presentation is to show it to as much people as possible and get the reactions of the viewers. It is also an opportunity to discuss this project with people and authorities. For the realization of the idea the box needs to be made of metal and to be place permanently on the building of the central post office of Veliko Tarnovo.

THE EXHIBITION – “CROSSINGS” by STEFAN KARTCHEV

“VT EVENTS “is an organization interested in developing and promoting art that can be visible and reachable to a vast number of people. This present project displayed is a suggestion of an unusual art expression, the challenge of it being to combine two contradictions: mixing free street graffiti art, often banned by the authorities with institutional signs that are regulated by them as it is the zebra crossing. So is the personal side of the graffiti art on the one side and the communal mean of the crosswalk on the other.For this exhibition we ask the Bulgarian graphic designer Stefan Kartchev to design the zebra crossing he would like to cross.To get an idea of the steps he makes check the attached link to his blog and to actually see the results of what he did for us look in to the post box.

The place chosen for implementing the graphic design is the zebra crossing at the traffic light in the beginning of blvd. Bulgaria by the entrance of the Cooperative Market of Veliko Tarnovo, for its central location and lively atmosphere. As a place regulated by a traffic light, the unusual pedestrian crossing design would not cause any confusion and incidents, but more likely curiosity and surprise.

STEFAN KARTCHEV –http://stefankartchev.tumblr.com/

Being born in 1990, Stefan Kartchev is only 21 years old of which 10 he spend in the French speaking countries of France, Belgium and Switzerland. He has studied Advertising Design in Brussels, and graduated in Sofia with majoring Applied Art, specializing in wood carving. He has worked on decors for Culture Beat and Totally Events. He has also taken participation in Sofia Design Week with his installation called Frenzy Layers. Stefan gains inspiration from the cinema of the 60’s and the sci-fi movies of the 80’s, and the music he chooses – electronic and sub cultural. When working on a project, it’s not the result that matters to him, but the process of the work in the mean time, the way he needs to walk to get to the result. You can see the long road he has walked by checking his web page above.